Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Atnaujinimo data: 2016-06-06
Numeris Data 2013-06-20 Paskelbta TAR, 2014-01-31, Nr. 809 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris VA-50 Data 2004 m. balandžio 9 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2004, Nr. 56-1974 Dėl gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formų ir jų pildymo bei išdavimo taisyklių patvirtinimo

Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris 1K-046 Data 2002 m. vasario 7 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2012, Nr. 21-981 Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo  

Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2014-02-06
Numeris 76 Data 2012 m. sausio 25 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2012, Nr. 13-556 Dėl paslaugų žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo

Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 372 Data 2002-12-24 Paskelbta Valstybės žinios, 2003, Nr. 1-30 Dėl Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo
Rodoma 1 - 5 iš 27 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 6

Komentarai

Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2019-12-27
Registracijos numeris   (18.10-31-1E) RM-36552

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m.  lapkričio 28 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 13 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2569.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LPĮ) pakeitimai, įsigaliojantys nuo 2020 m. liepos 1 d., yra šie:

1. LPĮ 13 straipsnio 1 dalyje yra sugriežtintos paramos suteikimo sąlygos, t. y. ši dalis yra papildyta nauju reikalavimu, kurį privalo atitikti asmenys, pageidaujantys  gauti paramos gavėjo statusą. Šioje įstatymo  dalyje yra įtvirtinta Juridinių asmenų registro tvarkytojo pareiga, prieš juridiniam asmeniui suteikiant paramos gavėjo statusą, nustatyti, ar juridinio asmens vadovas nėra arba nebuvo kito asmens, kuriam ne anksčiau kaip prieš vienerius metus buvo panaikintas paramos gavėjo statusas už LPĮ 13 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytą bent vieną pažeidimą arba dėl to, kad jis neatitinka minimalių patikimo mokesčių kriterijų, vadovu pažeidimo padarymo metu.

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2020 m. liepos 1 d. galiojančioje LPĮ 13 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad  paramos gavėjo statusas privalo būti suteikiamas asmenims, t. y. pelno nesiekiantiems vienetams, jeigu šių asmenų įstatuose (nuostatuose) yra numatyta vykdyti įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytą visuomenei naudingą veiklą ir asmuo neatitinka LPĮ 13 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų aplinkybių (tam tikrų teisės aktų pažeidimų, neatitikimo minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, likvidavimo, bankroto, pertvarkymo).

2. Atitinkamai, yra papildytas paramos gavėjo statuso panaikinimo atvejų sąrašas numatant, kad ir jau suteiktas paramos gavėjo statusas taip pat gali būti panaikinamas kontrolės institucijos teikimu paaiškėjus aplinkybei, kad to paties vadovo vadovaujamam kitam juridiniam asmeniui dėl šio vadovo vadovavimo metu padarytų pažeidimų, bet ne anksčiau negu prieš vienus metus, buvo panaikintas paramos gavėjo statusas (LPĮ 13 straipsnio 5 dalies 6 punktas).

3. Panaikintos perteklinės ir teisinius santykius dubliuojančios nuostatos dėl paramos gavėjo statuso panaikinimo už Baudžiamajame kodekse numatytą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą ekonomikai ir verslo tvarkai ar finansų sistemai. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas paramos gavėjams nėra taikomas, atsisakyta ir šio paramos gavėjo statuso panaikinimo pagrindo (LPĮ 13 straipsnio 5 dalies 1-2 punktai).

4. Papildytas paramos gavėjo statuso panaikinimo atvejų sąrašas numatant, kad suteiktas paramos gavėjo statusas gali būti panaikinamas kontrolės institucijos teikimu paaiškėjus aplinkybei, t. y., kad paramos gavėjas per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą, nesumokėjo mokestinių nepriemokų ir (ar)pradelstų įsipareigojimų bendra suma valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, viršija  10 000 eurų. Jeigu dėl šių mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų mokėjimas yra atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl jų vyksta ginčas ginčus nagrinėjančioje institucijoje, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi.

Pagal šį pakeitimą Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigota informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją arba Kultūros ministeriją apie paramos gavėjų nepriemokas, viršijančias 10 000 Eur, dėl ko jiems būtų panaikinamas paramos gavėjo statusas (LPĮ 13 straipsnio 5 dalies 3 punktas).