Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Pelno mokestis .

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Atnaujinimo data: 2016-06-06
Numeris Data 2013-06-20 Paskelbta TAR, 2014-01-31, Nr. 809 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gernsio Vyriausybės susitarimas dėl keitimosi su mokestiniais klausimais susijusia informacija

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Pelno mokestis .

Kolektyvinio investavimo subjektas

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-5992 Kolektyvinio investavimo subjektas – kolektyvinio investavimo subjektas, kaip ši sąvoka apibrėžta...

Nuolatinė buveinė

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-4898 Nuolatinė buveinė – užsienio vieneto veiklos Lietuvos Respublikoje arba Lietuvos vieneto veiklos...

Pozityviosios pajamos

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-5227 Pozityviosios pajamos – kontroliuojamojo užsienio subjekto pajamos ar jų dalis, įskaitomos į...

Tikslinė teritorija

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-4912 Tikslinė teritorija – užsienio valstybė arba zona, įtraukta į finansų ministro nustatytą Tikslinių...

Vienetų grupė

Atnaujinimo data: 2019-01-06
Registracijos numeris   KD-6647 Vienetų grupė – grupė, kurią sudaro patronuojantysis vienetas ir jo patronuojamasis (dukterinis) arba...
Rodoma 11 - 15 iš 710 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 142