Teisės aktai

Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymas nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d.

Atnaujinimo data: 2019-06-11

1. Kokioms prekėms nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas?


Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas tiekiamiems standiesiems diskams (iki 2022 m. vasario 28 d.) ir mobiliesiems telefonams, planšetėms bei nešiojamiesiems kompiuteriams (iki 2022 m. birželio 30 d.), kai šių prekių pirkėjai asmenys, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas).


2. Kas yra laikoma planšete, nešiojamu kompiuteriu?


Planšetė ir nešiojamasis kompiuteris yra tokia prekė, kuri Kombinuotoje prekių nomenklatūroje (toliau – KN) yra klasifikuojama 8471 30 00 pozicijoje.


3. Kokiais atvejais tiekiant standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius asmenims, registruotiems PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas) atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas?


Jeigu pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, tai, neatsižvelgiant į pirkėjo statusą, prievolė už nurodytąsias prekes sumokėti PVM į biudžetą ir toliau lieka pardavėjui (atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas).


4. Ar taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, jei pirkėjas užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris Lietuvoje neįsiregistravęs PVM mokėtoju?


Jeigu prekių (pirkėjas) yra užsienio apmokestinamasis asmuo, kuris nėra Lietuvoje įsiregistravęs PVM mokėtoju, tai jam atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, nors jis ir būtų įsiregistravęs PVM mokėtoju savo įsikūrimo ar bet kurioje kitoje (išskyrus Lietuvą) valstybėje narėje.


5. Ar parduodamam stacionariam kompiuteriui, kuriame yra standusis diskas, taikomas atvirkštinis apmokestinimas?


Ne. Stacionarių kompiuterių pardavimui visais atvejais taikomas įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).


6. Ar parduodant nešiojamą kompiuterį ir kompiuterio krepšį (už atskirą kainą) abiejų prekių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas?


Ne. Atvirkštinis apmokestinimas taikomas tik nešiojamo kompiuterio pardavimui.


7. Kaip taikomas atvirkštinis apmokestinimas PVM mechanizmas, kai, parduodant planšetę, papildomai dovanojamas modemas?


Atvirkštinis apmokestinimas taikomas planšetės pardavimui (bendrai sandorio kainai).


8. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, kai, sudarius sandorį dėl telekomunikacijos paslaugų pirkimo, papildomai dovanojama planšetė?


Tokiam sudarytam paslaugų teikimo sandoriui taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka (prievolė sumokėti PVM į biudžetą tenka pardavėjui).


9. Kaip taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas, perkant prekes elektroninėje parduotuvėje?


Kai pirkėjas save identifikuoja kaip LT PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas) ir už pirkinius elektroninėje parduotuvėje atsiskaito pavedimu (t. y. nėra išduodamas kasos aparato kvitas), tai pardavėjas, parduodamas standžiuosius diskus, mobiliuosius telefonus, planšetes bei nešiojamuosius kompiuterius, turi taikyti atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą. Kitaip tariant, pirkėjas pardavėjui turėtų mokėti sumą be PVM. Tuo atveju, jei pirkėjas save identifikuojantis kaip LT PVM mokėtoją (išskyrus biudžetines įstaigas) elektroninėje parduotuvėje pateikęs užsakymą pasirenka apmokėjimą grynais pinigais atsiėmimo metu, tai tokiam pardavimui atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas nėra taikomas.


10. Kaip turi būti įformintas prekių tiekimas PVM sąskaita faktūra, kai prievolė už parduotas prekes išskaityti ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui)?


Prekių pardavėjas išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje nuo patiektų prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM), taikydamas standartinį (21 proc. dydžio) PVM tarifą, turi apskaičiuoti PVM sumą. Taip pat, be kitų privalomų rekvizitų, teikiamų prekių PVM sąskaitoje faktūroje privalo įrašyti nuorodą „Atvirkštinis apmokestinimas".


11. Kaip standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), kurie PVM patys išskaito ir sumoka į biudžetą, už šias prekes turi atsiskaityti su prekių teikėjais?


Standžiųjų diskų, mobiliųjų telefonų, planšečių bei nešiojamųjų kompiuterių pirkėjai, registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), atsiskaitydami su nurodytųjų prekių tiekėjais už prekes, kurių apskaičiuotą PVM patys pirkėjai turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, prekių tiekėjui sumoka atlygį be PVM (t.y., be PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos už paminėtas prekes apskaičiuotos PVM sumos).


12. Kaip atvirkštinio apmokestinimo PVM sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių tiekėjas?


Prekių tiekėjas, PVM mokėtojas, patiektų prekių, kurių PVM išskaito ir sumoka šių prekių pirkėjas, apmokestinamąją vertę be PVM (nurodytą išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje) turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 12 laukelyje „PVM apmokestinami sandoriai, kai PVM išskaito pirkėjas (96 straipsnio nustatytais atvejais)". Tačiau šiam prekių tiekėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti minėtų prekių išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotos pardavimo PVM sumos.


13. Kaip įsigytų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą, sandorius PVM deklaracijos FR0600 formoje deklaruoja šių prekių pirkėjas?


Pirkėjas jam išrašytoje prekių tiekėjo (kurių PVM privalo išskaičiuoti ir sumokėti pirkėjas) PVM sąskaitoje faktūroje apskaičiuotą PVM sumą nuo šių prekių apmokestinamosios vertės (kainos be PVM) privalo įrašyti į mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 33 laukelį „Pardavimo PVM (96 straipsnio nustatytais atvejais)". Pažymėtina, kad pirkėjas šių įsigytų prekių apmokestinamosios vertės į savo mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją neįtraukia.
Pirkėjas išskaičiuotą PVM sumą už įsigytas prekes (įrašytą į FR0600 formos 33 laukelį kaip pardavimo PVM) taip pat turi deklaruoti ir to paties mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 25 laukelyje kaip pirkimo PVM. Be to, tokia pirkimo PVM suma PVM įstatyme nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaityta, t. y. įtraukta į PVM deklaracijos 35 laukelį kaip ir kitos pirkimo PVM sumos, jeigu įsigytos prekės yra skirtos šio PVM mokėtojo PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje nurodytai veiklai vykdyti.


14. Ar prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti įsigytų prekių PVM, jeigu šių prekių tiekėjas PVM sąskaitoje faktūroje nenurodė, kad prievolė išskaityti tenka pirkėjui, neįrašė nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas"?


Taip. Pirkėjas, Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas (išskyrus biudžetines įstaigas), neatsižvelgdamas į tai, kad tiekėjo išrašytoje patiektų prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra atitinkamos nuorodos, pats turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą apskaičiuotą šių prekių PVM (prekių tiekėjui už patiektas prekes turi mokėti atlygį be apskaičiuotosios PVM sumos).


15. Ar pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM įsigytų prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, jeigu išrašytoje šių prekių PVM sąskaitoje faktūroje nėra nuorodos „Atvirkštinis apmokestinimas", pirkėjas sumokėjo paslaugų teikėjui atlygį su PVM, o paslaugų teikėjas patiektų prekių pardavimo PVM sumokėjo į biudžetą?


Taip. Ir šiuo aprašytuoju atveju pirkėjui, Lietuvos Respublikoje registruotam PVM mokėtoju (išskyrus biudžetines įstaigas) tenka prievolė išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM.
Pažymėtina, kad prekių tiekėjas savo padarytą deklaravimo klaidą (įtrauktą į PVM deklaraciją pardavimo PVM sumą) gali PVM deklaracijoje pataisyti, o iš pirkėjo paimtą PVM turi jam grąžinti.


16. Kaip turėtų atsispindėti PVM deklaracijose prekių tiekėjo išrašytoje kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje arba pirkėjo išrašytame debetiniame dokumente nurodyti duomenys?


Jeigu dėl PVM įstatymo 83 straipsnyje nurodytų pasikeitusių aplinkybių prekių tiekėjas išrašo atliktų patiektų prekių, kurių PVM turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą pirkėjas, kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, tai, atsižvelgdamas į tokios PVM sąskaitos faktūros duomenis, prekių pirkėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja PVM suma) 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas atitinkamai mažina / didina (jeigu pagal kreditinę PVM sąskaitą mažėja / didėja apmokestinamoji vertė) 12 laukelyje deklaruotą patiektų prekių apmokestinamąją vertę.
Jeigu, debetinį dokumentą išrašo pirkėjas, tai šiame dokumente apskaičiuota PVM suma pirkėjas atitinkamai mažina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas mažina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, jei pagal debetinį dokumentą mažėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma, arba atitinkamai pirkėjas didina 33, 25 ir 35 laukeliuose deklaruotas PVM sumas, o pardavėjas didina 12 laukelyje deklaruotą suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, kai pagal debetinį dokumentą didėja apmokestinamoji vertė ir PVM suma.


17. Koks mokesčio kodas (pagal PVM klasifikatorių) i.SAF nurodomas, registruojant prekių, kurių pardavimui taikomas atvirkštinis apmokestinimas, PVM sąskaitas faktūras ?


Tokios PVM sąskaitos faktūros (atitinkami PVM sąskaitų faktūrų duomenys) į Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus įtraukiamos nurodžius PVM25 mokesčio kodą.


18. Jeigu įmonė atlieka kompiuterių, išorinės įrangos ar automobilio įrangos remonto darbus apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, darbų atlikimui sunaudoja standųjį diską, planšetę ar kitą prekę, ar skiriasi apmokestinimo PVM tvarka priklausomai nuo to, kaip išrašyta remonto darbų PVM sąskaita faktūra: PVM sąskaitoje faktūroje prekės vertė įtraukta į remonto darbų vertę, PVM sąskaitoje faktūroje atskirai nurodoma remonto darbų ir prekės, kuriai taikomas atvirkštinis PVM, vertė?


Kai įmonė suteikia remonto paslaugos, kurių atlikimui sunaudojamos elektronikos prekės (pvz., standus diskas, planšetė), tai PVM sąskaitoje faktūroje sunaudotos prekės vertė turi būti įtraukiama į paslaugų vertę ir suteiktoms remonto paslaugoms (įskaitant sunaudotų prekių vertę) taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka. Tokiu atveju neatsižvelgiama į tai, kad prekių vertė kaip papildoma informacija PVM sąskaitoje faktūroje gali būti nurodyta atskira eilute. Tačiau, jeigu įmonė atskirai parduoda elektronikos prekes (be remonto paslaugų), tokioms parduodamoms prekėms (kai tenkinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 900 nustatytos sąlygos) taikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas.


19. Bendrovė parduoda mobilius telefonus, planšetes bei nešiojamus kompiuterius išsimokėtinai apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, išrašo PVM sąskaitą faktūrą: ar turi būti taikomas atvirkštinis PVM, jei dalį prekės vertės (pradinę įmoką) apmoka grynais per kasos aparatą?


Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas, neatsižvelgiant į tai, ar kartu su PVM sąskaita faktūra išduodamame kasos aparato kvite nurodoma apmokėta dalis prekės kainos (pradinė įmoka) ar visa kaina.


20. Kaip atskirti įrangą, kuriai turi būti taikomas atvirkštinis PVM? Ar į standžiųjų diskų kategoriją patenka USB? Ar atvirkštinis PVM taikomas išmaniesiems laikrodžiams?


Atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas parduodant planšetes ir nešiojamuosius kompiuterius (kurie Kombinuotoje prekių nomenklatūroje (KN) yra klasifikuojami 8471 30 00 pozicijoje), mobiliuosius telefonus (įskaitant išmaniuosius), kurie KN klasifikuojami 8517 12 00 pozicijoje, taip pat parduodant išorinius ir vidinius standžiuosius diskus (HDD – KN klasifikuojami 8471 70 50 pozicijoje, SSD – KN klasifikuojami 8471 70 98 pozicijoje).
Tačiau atvirkštinis apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas išmaniųjų laikrodžių (išskyrus laikrodžius, kurie kaip telefonai KN klasifikuojami 8517 12 00 pozicijoje), atminties kortelių, USB atmintinių/raktų, visų tipų kompaktinių ir universaliųjų diskų (pvz., CD+R, CD+RW, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW), taip pat „Blu-ray" diskų, įrenginių, nenurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 900 (pvz. stacionarių kompiuterių), kuriuose integruoti standieji diskai (HDD, SSD), pardavimui.


21. Kaip apmokestinamas PVM kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą?


Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio nuostatas kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais (toliau – kompensacinis atlyginimas) mokamas už pirmą kartą Lietuvos Respublikoje parduodamus civilinėje apyvartoje esančius, Lietuvos Respublikoje pagamintus ar į jos teritoriją įvežtus atgaminti asmeniniam naudojimui skirtus įrenginius ir tuščias analogines ir skaitmenines garso ir audiovizualines laikmenas, turi būti įtraukiamas į parduodamų prekių apmokestinamąją vertę. Todėl, kai parduodamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarime Nr. 900 nurodytos elektronikos prekės, pirkėjas turi išskaityti ir sumokėti į biudžetą PVM (taikomas atvirkštinis PVM), apskaičiuotą nuo prekės vertės, įskaitant kompensacinį atlyginimą.


22. Ar atvirkštinis PVM taikomas kompensacinio atlygio administravimo paslaugoms?


Netaikomas. Už teikiamas kompensacinio atlygio administravimo paslaugas apskaičiuotą pardavimo PVM į biudžetą turi sumokėti pardavėjas (taikoma įprastinė apmokestinimo PVM tvarka).


23. Ar atvirkštinis PVM taikomas naudotų prekių pardavimui?


Atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas taikomas tiek naujų, tiek naudotų prekių pardavimui, išskyrus atvejus, kai naudotos prekės parduodamos taikant maržos schemą. Pažymėtina, kad informaciniame pranešime įrašas „atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas bus taikomas naujoms prekėms" reiškia atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmo taikymą nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. papildomoms/naujoms prekių grupėms.Komentarai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-07-29 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-07-29
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-07-29).zip ...
Rodoma 1 - 5 iš 9 416 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 884