Teisės aktai

« Grįžti

Dėl VMI prie FM viršininko 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-11-08

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie VMI prie FM viršininko 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" atliktus pakeitimus (toliau – Įsakymas).
Įsakymas priimtas atsižvelgiant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijas.
Pakeitimais sureglamentuota situacija, kai mokesčių mokėtojas mokestinio ginčo metu pirmiau pateikia prašymą pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) 71 straipsnį ir dar nesant sudaryto susitarimo, pateikia prašymą dėl abipusio susitarimo procedūros, arba kai tokie prašymai pateikti tuo pat metu. Atlikti pakeitimai, numatantys sprendimo būdus tokiems atvejams bei suteikiantys pirmenybę abipusio susitarimo procedūrai.
Pažymėtina, jog tuo atveju, kai pasirašytas susitarimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus, dvigubo apmokestinimo ginčo sprendimo procedūra, numatyta Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui, ratifikuotoje Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Daugiašalės konvencijos, kuria įgyvendinamos su mokesčių sutartimis susijusios priemonės, skirtos užkirsti kelią mokesčių bazės erozijai ir pelno perkėlimui, ratifikavimo" nebevykdoma. Tačiau, nepaisant pasirašyto susitarimo, jeigu mokesčių mokėtojas kreipiasi dėl dvigubo apmokestinimo ginčo sprendimo procedūros iniciavimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo nuostatomis, dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūra pradedama.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-11-04 rašte Nr. (32.44-31-3) RM-32163.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


Komentarai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-09-22 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-09-22
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-09-22).zip ...
Rodoma 1 - 5 iš 9 417 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 884