Teisės aktai

Veiklos su verslo liudijimu pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2019-12-05

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" pakeitimo

         Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja apie 2019 m. lapkričio 27 d. priimtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1165 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo" pakeitimo" (toliau ─ Nutarimo pakeitimas) pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo 2019 m. lapkričio 30 d., o Nutarimo pakeitimo 1.3 ir 1.6 papunkčių nuostatos įsigaliojimas nustatytas nuo 2020 m. liepos 1 dienos.

  1. Nutarimo pakeitimo 1.3 papunktyje nustatyta, jog atskiras fiksuoto dydžio pajamų mokestis, įsigyjant verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, mokamas už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą, įregistruotą (registruotiną) Nekilnojamojo turto registre.
  2. Nutarimo pakeitimo 1.6 papunktyje išdėstytas Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo (toliau ─ sąrašas) pakeitimas, kuriame

─ naikinamos sąrašo 45, 54 ir 58 punktuose nurodytos veiklos rūšys (Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas; vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas; elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas )

─  iš sąrašo  29 ir 87 punkto išbraukiamos vaikų priežiūros ir auklių veiklos,  

─ tikslinamos su statybos darbais susijusios 44, 52 punktuose nurodytos veiklos rūšys:      44 punkte Statybos baigimo apdailos ir valymo darbų veikla keičiama į Pastatų valymo po statybų darbų veiklą, o 52 punkte nurodytai veiklai nustatomas apribojimas vykdyti pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus.  

  1. Nutarimo pakeitime nustatyta, jog VMI verslo liudijimus iš sąrašo išbraukiamoms ir keičiamoms veikloms išduoda ne ilgesniam laikotarpiui nei iki 2020 m. birželio 30 dienos.

Detaliau su Nutarimo pakeitimu galite susipažinti:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fb097d20127811ea9d279ea27696ab7b

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-12-02 rašte Nr. (32.42-31-1E) RM-35483.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

 


Komentarai

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m.

Atnaujinimo data: 2020-02-14
Registracijos numeris   KD-9040 Seminaro „ PMĮ pakeitimai nuo 2020 m ." dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite...

PVMĮ pakeitimai nuo 2020 metų

Atnaujinimo data: 2020-02-13
Registracijos numeris   KD-8985 Seminaro „ PVMĮ pakeitimai nuo 2020 metų "  dalijamoji medžiaga. Pastaba. Jeigu Jūs negalite...

Dividendų, išmokamų užsienio vienetams, apmokestinimas prie pajamų šaltinio

Atnaujinimo data: 2020-02-13
Registracijos numeris   KD-5211   Data   2010.10.07 Užsienio vienetų gaunami dividendai už turimas...

Kuriais atvejais gali būti didinama dienpinigių norma?

Atnaujinimo data: 2020-02-13
Registracijos numeris   KD-5749     Nuo 2020-01-01 jeigu į komandiruotę vyksta vieneto...
Rodoma 1 - 5 iš 9 363 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 873