Teisės aktai

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-10
Informuojame, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. VA-53 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. VA-20 „Dėl Taksometro registravimo valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau — Taisyklės), nustatomas baigtinis atvejų sąrašas, kai Valstybinė mokesčių...

Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.SAF) modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2020-07-10
INFORMACIJA APIE SUDARYTAS SUTARTIS   Paslaugų pirkimai   I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:  I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto...

Turgavietės mokesčio kompensacija: pateikti paraiškai – daugiau kaip du mėnesiai

Atnaujinimo data: 2020-07-09
2020 m. liepos 9 d., Vilnius . Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, jog nuo šiandien turgaus prekiautojai, kurie prekiauja ne maisto produktais ir atitinka LR Vyriausybės nustatytus kriterijus, gali pateikti paraišką negrąžintinai turgavietės mokesčio kompensacijai gauti . Smulkieji verslininkai, kurie atitinka kriterijus, gali gauti 300 eurų dydžio kompensaciją, nepriklausomai nuo to, kokią 2020 m. sumą už turgavietės vietos nuomą sumokėjo ar yra įsipareigoję...

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 14 bei 87 straipsnių pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2020-07-09
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimą. 2020 m. birželio 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau — Įstatymas).  VMI prie FM informuoja, jog Įstatymu sudaryta galimybė valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomojo sveikatos...

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 bei 16 straipsnių pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2020-07-09
2020 m. birželio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 3 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3086 (toliau — Įstatymas).  VMI prie FM informuoja, jog pagal MAĮ 3 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo tam tikru...
Rodoma 1 - 5 iš 4 343 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 869

Komentarai

« Grįžti

Kaip turi būti pildomi SAF-T rinkmenos Pirminių dokumentų dalies elementai „Debeto arba kredito požymis“?

Atnaujinimo data: 2019-02-28
Registracijos numeris   KD-8994

Elementuose „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") reikšmė, identifikuojanti ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipą:

  • Elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pajamų ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.1.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.1.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pardavimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pardavimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „D", kai nuolaidos suma didina pardavimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąnaudų / atsargų / turto ar kitoje sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.2.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.2.4.15.6. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.2.4.15. „Atsiskaitymas" pateikta pirkimo dokumentui taikoma kaupiamoji nuolaida mažina ar didina dokumento vertę. Tuo atveju, kai kaupiamosios nuolaidos suma mažina pirkimo dokumento vertę, elemente 4.1.4.15.6. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina pirkimo dokumento vertę – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, kaip dokumento eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos pinigų / skolos sąskaitoje, nurodytoje elemente 4.3.4.9.1.3. „Sąskaitos identifikacinis Nr.". Jei eilutės vertė buvo apskaityta Didžiosios knygos sąskaitos debete, elemente 4.3.4.9.1.9. „Debeto arba kredito požymis" nurodoma reikšmė „D", jei buvo apskaityta kredite – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.3.4.10.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.3.4.10. „Informacija apie faktiškai gautas / suteiktas nuolaidas" pateikta dokumentui taikyta nuolaidos vertė mažina ar didina mokėtinos / gautinos sumos vertę. Tuo atveju, kai nuolaidos suma mažina vertę, elemente 4.3.4.10.1.5. nurodoma reikšmė „K", kai nuolaidos suma didina vertę – nurodoma reikšmė „D";
  • Elemente 4.4.4.8.1.17. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.4. „Prekių judėjimas" pateikta balansinė vertė didina ar mažina įmonės apskaitytų atsargų vertę. Tuo atveju, kai balansinė vertė didina atsargų vertę, elemente 4.4.4.8.1.17. nurodoma reikšmė „D", kai balansinė vertė mažina atsargų vertę – nurodoma reikšmė „K";
  • Elemente 4.5.2.8.1.5. „Debeto arba kredito požymis" nurodomas debeto („D") arba kredito („K") požymis, identifikuoja, ar elementų grupėje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)" pateikta ūkinė operacija didina ar mažina įmonės apskaityto ilgalaikio turto vertę. Tuo atveju, kai pateikta ūkinė operacija didina turto vertę, elemente 4.5.2.8.1.5. nurodoma reikšmė „D", kai ūkinė operacija mažina turto vertę – nurodoma reikšmė „K".