Teisės aktai

Turinys su Metai 2009 .

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Makedonijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos

Atnaujinimo data: 2014-02-07
Numeris Data Paskelbta Valstybės žinios, 2008, Nr. 69 – 2623 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Makedonijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos

Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris VA-2 Data 2009-01-02 Paskelbta Žin., 2009, Nr. 5-150 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. VA-2 "Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo"

Dėl banderolių formos patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris VA-56 Data 2009-08-07 Paskelbta Valstybės žinios, 2009, Nr. 98-4162 Dėl kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris 684/2009 Data 2009-07-24 Paskelbta OL 2009 L 197, p. 24 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis

Dėl Teritorijų, kuriose sudaryti ar kurioms skirti sandoriai laikomi valstybėje narėje sudarytais ar jai skirtais sandoriais, sąrašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 1K-471 Data 2009-12-24 Paskelbta Valstybės žinios, 2009, Nr. 156-7047; 2010, Nr. 51-2540 Dėl Teritorijų, kuriose sudaryti ar kurioms skirti sandoriai laikomi valstybėje narėje sudarytais ar jai skirtais sandoriais, sąrašo patvirtinimo
Rodoma 1 - 5 iš 9 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 2

Komentarai

Turinys su Metai 2009 .

Kas nustato delspinigių dydį už pavėluotą darbo užmokesčio sumokėjimą?

Atnaujinimo data: 2020-01-03
Registracijos numeris   KD-748   Darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo...

Lentelė „PREMIJŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS“

Atnaujinimo data: 2019-12-08
Registracijos numeris   KD-1934 PREMIJŲ APMOKESTINIMAS IR DEKLARAVIMAS   Teisės aktai ...

Kaip nutraukti / panaikinti ar atsisakyti atstovavimo teisių EDS?

Atnaujinimo data: 2019-09-27
Registracijos numeris   KD-4602 Kai mokesčių mokėtojas nori pakeisti sutarties priede nurodytus duomenis, jis mokesčių...

Kas yra laikoma renginiu?

Atnaujinimo data: 2019-08-19
Registracijos numeris   KD-1228   Renginiu, kurio dalyviams gali būti mokamos Taisyklėse numatytos kompensacijos, yra...
Rodoma 1 - 5 iš 628 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 126