Teisės aktai

Turinys su Metai 2009 .

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Makedonijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos

Atnaujinimo data: 2014-02-07
Numeris Data Paskelbta Valstybės žinios, 2008, Nr. 69 – 2623 Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Makedonijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo prevencijos

Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris VA-2 Data 2009-01-02 Paskelbta Žin., 2009, Nr. 5-150 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. VA-2 "Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo"

Dėl banderolių formos patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris VA-56 Data 2009-08-07 Paskelbta Valstybės žinios, 2009, Nr. 98-4162 Dėl kuro objektų ir naftos produktų apskaitos priemonių registravimo

2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris 684/2009 Data 2009-07-24 Paskelbta OL 2009 L 197, p. 24 2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis

Dėl Teritorijų, kuriose sudaryti ar kurioms skirti sandoriai laikomi valstybėje narėje sudarytais ar jai skirtais sandoriais, sąrašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 1K-471 Data 2009-12-24 Paskelbta Valstybės žinios, 2009, Nr. 156-7047; 2010, Nr. 51-2540 Dėl Teritorijų, kuriose sudaryti ar kurioms skirti sandoriai laikomi valstybėje narėje sudarytais ar jai skirtais sandoriais, sąrašo patvirtinimo
Rodoma 1 - 5 iš 9 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 2

Komentarai

Turinys su Metai 2009 .

Kokio dydžio ir kokios išlaidos gali būti kompensuojamos?

Atnaujinimo data: 2019-08-14
Registracijos numeris   KD-1229   Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotų pelno nesiekiančių vienetų...

Kuriais atvejais kompensuojamos išlaidos ar jų dalis gali būti apmokestinamos pajamų mokesčiu?

Atnaujinimo data: 2019-08-10
Registracijos numeris   KD-1258   Tuo atveju, kai renginio dalyvis nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų arba kai...

Ar reikia deklaruoti pelno nesiekiančių vienetų kompensacijas?

Atnaujinimo data: 2019-08-08
Registracijos numeris   KD-1281   Pelno nesiekiančių vienetų kompensacijos, priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms pagal...

Kokias pajamas gali gauti neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyviai?

Atnaujinimo data: 2019-08-06
Registracijos numeris   KD-923   Jeigu neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyviai (toliau - Dalyviai) iš įmonės pasiima...
Rodoma 6 - 10 iš 628 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 126