Teisės aktai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Direktyva (N) .

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 20

Atnaujinimo data: 2018-12-17
Numeris 2014/40/ES Data 2014 m. balandžio 3 d. Paskelbta OL L 127 2014.4.29, p. 1 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 20

Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą

Atnaujinimo data: 2015-08-11
Numeris 2009/133/EB Data 2009 m. spalio 19 d. Paskelbta OL 2009 L 310 Tarybos direktyva 2009/133/EB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, daliniam skaidymui, turto perleidimui bei keitimuisi akcijomis, ir SE arba SCE registruotos buveinės perkėlimui iš vienos valstybės narės į kitą

Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Atnaujinimo data: 2015-08-11
Numeris 2011/96/ES Data 2011 m. lapkričio 30 d. Paskelbta OL 2011 L 345 Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

Atnaujinimo data: 2015-08-10
Numeris 2008/94/EB Data 2008 m. spalio 22 d. Paskelbta OL 2008 L 283 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

Tarybos direktyva 80/987/EEB 1980 m. spalio 20 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris 1980/987 Data 1980-10-20 Paskelbta OL 1980 L 283 TARYBOS DIREKTYVA 80/987/EEB 1980 m. spalio 20 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo
Rodoma 1 - 5 iš 19 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 4

Komentarai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Direktyva (N) .

Nėra rezultatų.