Teisės aktai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Direktyva (N) .

Tarybos Direktyva 2003/123/EB iš dalies keičianti Direktyvą 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 2003/123/EB Data 2003-12-22 Paskelbta OL 2004 L 7, p. 41 Tarybos Direktyva 2003/123/EB iš dalies keičianti Direktyvą 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 2003/49/EB Data 2003-06-03 Paskelbta OL 2003 L 157, p.49 Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių

Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 90/435/EEB Data 1990-07-23 Paskelbta OL 1990 L 225, p.6 Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Tarybos direktyva 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 90/434/EEB Data 1990-07-23 Paskelbta OL 1990 L 225, p.1 Tarybos direktyva 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis
Rodoma 16 - 19 iš 19 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 4

Komentarai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Direktyva (N) .

Nėra rezultatų.