Teisės aktai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Direktyva (N) .

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/74/EB 2002 m. rugsėjo 23 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris 2002/74 Data 2002-09-23 Paskelbta OL 2002 L 270 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2002/74/EB 2002 m. rugsėjo 23 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo (Tekstas svarbus EEE)

2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris 2011/64/ES Data 2011-06-21 Paskelbta OL 2011 L 176, p. 24 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir tarifų

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris 2008/118/EB Data 2008-12-16 Paskelbta OL 2009 L 9, p. 12 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris 2003/96/EB Data 2003-10-27 Paskelbta OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 405 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą

1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris 92/84/EEB Data 1992-10-19 Paskelbta OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 213 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/84/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo
Rodoma 6 - 10 iš 19 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 4

Komentarai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Direktyva (N) .

Nėra rezultatų.