Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Pridėtinės vertės mokestis (VMI) .

Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. VA-2 pripažintas netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. VA-99 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo už įvežamus iš užsienio ar Lietuvoje įsigyjamus kilnojamuosius daiktus ir jų aptarnavimo, apdirbimo bei perdirbimo paslaugas rekomendacijų". ...

Dėl informacinio pranešimo (dėl 2004 m. Liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 pakeitimo)

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Informuojame apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. VA-118 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. VA-126 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo Lietuvos Respublikoje įsikūrusioms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių...

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 31 d. rašto Nr. (18.2-32-2-31) RM-38255 „Dėl optometrinės priežiūros paslaugų ir optikos prekių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu bei pridėtinės vertės mokesčio atskaitos“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-01-03
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI  prie FM), atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1524 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-813 „Dėl medicinos normos MN 166:2018 „Optometrininkas" patvirtinimo" pakeitimo" nuostatas, pakeitė VMI prie FM 2019-12-31 rašte Nr. (18.2-32-2-31) RM-38255 „Dėl optometrinės priežiūros...

Dėl optometrinės priežiūros paslaugų ir optikos prekių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu bei pridėtinės vertės mokesčio atskaitos

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išanalizavusi valstybių narių, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bei įvertinusi Finansų ministerijos nuomonę, teikia paaiškinimą dėl optometrinės priežiūros paslaugų ir optikos prekių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau − PVM) bei su šia veikla susijusių prekių / įrangos PVM atskaitos. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM  2019 m. gruodžio 31 d . rašte  Nr....

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23 „Dėl paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23 naikinimą nuo 2020 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM  2019-12-30  Nr. (18.2-31-2 E) RM-38173 .   Informaciją parengė Teisės departamentas
Rodoma 11 - 15 iš 46 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 10

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Pridėtinės vertės mokestis (VMI) .

Nėra rezultatų.