Teisės aktai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Reglamentas (N) .

1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje

Atnaujinimo data: 2012-04-16
Numeris 3649/92 Data 1992-12-17 Paskelbta OL 2004 m. specialusis leidimas, 9 skyrius, 1 tomas, p. 216 1992 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EEB) 3649/92 dėl supaprastinto administracinio lydraščio, skirto Bendrijos viduje judantiems akcizu apmokestinamiems produktams, kurie išleisti vartojimui išsiuntimo valstybėje narėje

Tarybos reglamentas Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 904/2010 Data 2010-10-07 Paskelbta OL 2010 L 268 Tarybos reglamentas Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje

Tarybos įgyvendinimo reglamentas Nr.282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 282/2011 Data 2011-03-15 Paskelbta OL 2011 L 77 Tarybos įgyvendinimo reglamentas Nr.282/2011, kuriuo nustatomos Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos įgyvendinimo priemonės

Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 2137/85 Data 1985-07-25 Paskelbta OL 1985 L 199, p.1 Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)
Rodoma 6 - 9 iš 9 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 2

Komentarai

Turinys su Dokumentų rūšys (VMI) Reglamentas (N) .

Nėra rezultatų.