Teisės aktai

Turinys su Interneto svetainės objektai Mokesčio naujiena (VMI) .

Dėl įsakymo Nr. VA-117 pakeitimo (naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių papildymo)

Atnaujinimo data: 2013-07-24
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) informuoja, kad papildytas ir išdėstytas nauja redakcija Naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo taisyklių 9 punktas, kuriame nurodyta, kad teisės aktų nustatytais atvejais naftos produktų, bioproduktų ir kitų degiųjų skystų produktų kiekio matavimo priemonės turi būti plombuojamos atitinkamų kitų kompetentingų institucijų arba apsaugotos šių...

Dėl apmokestinimo naftos ir dujų išteklio mokesčiu

Atnaujinimo data: 2013-07-22
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja dėl parengto paaiškinimo dėl apmokestinimo naftos ir dujų išteklių mokesčiu. Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje . Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2013-07-22
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2014 m. kovo 1 d. didinami apdoroto tabako akcizų tarifai, o nuo 2014 m. balandžio 1 d. didinami etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų akcizų tarifai. Informacinis pranešimas yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje . Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 55 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Atnaujinimo data: 2013-07-19
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsižvelgdama į 2012 m. lapkričio 13 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17, 22 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą Nr. XI-2412, Žin., 2012, Nr. 136-6966) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63–2243) 25 str. 1 d. 2 punktu, parengė GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 55 punkto apibendrintą paaiškinimą (komentarą). Informuojame Jus, kad...

Dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo

Atnaujinimo data: 2013-07-17
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) informuoja, kad 2013 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. XII-427 (Žin., 2013, Nr. 75-3756, toliau – Įstatymas) buvo pakeisti ir papildyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsniai. 2013-07-17 informacinis pranešimas Nr. (32.42-31-1)-RM-4306 „ DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 STRAIPSNIŲ...
Rodoma 1 156 - 1 160 iš 1 214 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 243

Komentarai

Turinys su Interneto svetainės objektai Mokesčio naujiena (VMI) .

Nėra rezultatų.