Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Pelno mokestis (VMI) .

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)

Atnaujinimo data: 2018-05-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 7 d. priimtą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5,...

Dėl Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ bei Lietuvos Respublikos 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimų

Atnaujinimo data: 2018-05-22
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 yra pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo" (toliau – Nutarimas Nr. 526) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 384 yra pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m....

Dėl VMI prie FM 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo“

Atnaujinimo data: 2018-05-22
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), parengė 2018 m. balandžio 27 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko įsakymą Nr. VA-32 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes" pakeitimo" (toliau – Įsakymas), kuriuo pakeitė ir išdėstė...

Dėl atnaujinto leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai"

Atnaujinimo data: 2018-05-07
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė naują leidinio „Pelno nesiekiančių organizacijų  apmokestinimo ypatumai" redakciją. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2018-04-30 informaciniame pranešime Nr. (18.10-31-1E) RM-16410 . Informaciją parengė Teisės departamentas
Rodoma 56 - 59 iš 59 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 12

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Pelno mokestis (VMI) .

Nėra rezultatų.