Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Pridėtinės vertės mokestis (VMI) .

Dėl optometrinės priežiūros paslaugų ir optikos prekių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu bei pridėtinės vertės mokesčio atskaitos

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, išanalizavusi valstybių narių, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bei įvertinusi Finansų ministerijos nuomonę, teikia paaiškinimą dėl optometrinės priežiūros paslaugų ir optikos prekių apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau − PVM) bei su šia veikla susijusių prekių / įrangos PVM atskaitos. Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM  2019 m. gruodžio 31 d . rašte  Nr....

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23 „Dėl paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2019-12-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23 naikinimą nuo 2020 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM  2019-12-30  Nr. (18.2-31-2 E) RM-38173 .   Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. Gruodžio 19 d. įsakymo VA-107

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą apie reikalavimus apskaitos žurnalui (PVM įstatymo 78 str. 5-1 dalis), kuriame registruojamos išvežtos iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares/ iš kitų ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką pristatytos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-12-23  Nr. (18.2-31-2 E) RM-37833 .   ...

Dėl informacinio pranešimo (Dėl 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo)

Atnaujinimo data: 2019-12-23
Informuojame apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. VA-106 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – įsakymas), kuris įsigalioja 2020 metų sausio 1...

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 442 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1182 pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės, išdėstytos nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl Lietuvos...
Rodoma 16 - 20 iš 48 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 10

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Pridėtinės vertės mokestis (VMI) .

Nėra rezultatų.