Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Pridėtinės vertės mokestis (VMI) .

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. Gruodžio 19 d. įsakymo VA-107

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą apie reikalavimus apskaitos žurnalui (PVM įstatymo 78 str. 5-1 dalis), kuriame registruojamos išvežtos iš Lietuvos Respublikos į kitas ES valstybes nares/ iš kitų ES valstybių narių į Lietuvos Respubliką pristatytos prekės, kad jos būtų patiektos pagal pareikalavimą. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-12-23  Nr. (18.2-31-2 E) RM-37833 .   ...

Dėl informacinio pranešimo (Dėl 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 pakeitimo)

Atnaujinimo data: 2019-12-23
Informuojame apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. VA-106 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – įsakymas), kuris įsigalioja 2020 metų sausio 1...

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 442 pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1182 pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės, išdėstytos nauja redakcija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 190 „Dėl Lietuvos...

Dėl bendro įsakymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-12-04
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informaciją dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 35 straipsnio nuostatų taikymo nuo 2020 m. sausio 1 d. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM  2019-12-03  Nr. (18.2-31-2 E) RM-35602 . Informaciją parengė Teisės departamentas

Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2019-11-20
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatų taikymo 2020 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-11-19 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-33904 . Informaciją parengė Teisės departamentas  
Rodoma 16 - 20 iš 46 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 10

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Pridėtinės vertės mokestis (VMI) .

Nėra rezultatų.