Teisės aktai

Turinys su Mokesčių mokėtojai Visiems Gyventojams (VMI) .

Informacinis pranešimas dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-05-07
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-34 (toliau – Įsakymas) buvo pakeistas 2004 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo". Įsakymu nauja redakcija išdėstytas Metinės gyventojo (šeimos) turto...

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Atnaujinimo data: 2020-05-04
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) praneša, kad atnaujintas leidinys „Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas" (aktualus nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, deklaruojant 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais Lietuvoje gautas pajamas). Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-04-29 rašte  Nr. (18.18-31-1E) R-1994 . Informaciją...

Dėl lengvatų taikymo, kai importuojamos prekės, skirtos kovoti su COVID-19 protrūkio padariniais

Atnaujinimo data: 2020-04-28
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, papildydama 2020 m. kovo 25 d. parengtą  paaiškinimą  Nr. 32.42-31-1E) RM-9867, paaiškino  lengvatų taikymą, kai be PVM importuotos prekės, skirtos nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nuo COVID-19 protrūkio nukentėjusiems, galintiems nukentėti arba su COVID-19 protrūkiu kovojantiems asmenims, perduodamos / parduodamos asmenims, nurodytiems Europos Komisijos sprendime (ES) 2020/491, ar...

Dėl Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos ir jos priedų GPM312L, GPM312U formų bei jų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-04-21
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. VA-32  pakeista Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos bei jų užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui taisyklės.    Daugiau informacijos rasite...

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-04-15
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad įsigalioja VMI prie FM viršininko 2020 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. VA-30 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-47 „Dėl Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (toliau – Įsakymas). Įsakymas...
Rodoma 6 - 10 iš 1 292 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 259

Komentarai

Turinys su Mokesčių mokėtojai Visiems Gyventojams (VMI) .