Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Loterijų ir azartinių lošimų mokestis (VMI) .

Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad  2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-109 „Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais...

Dėl loterijų ir lošimų mokesčio skaičiavimo karantino laikotarpiu

Atnaujinimo data: 2020-06-16
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2020 m. birželio 4 d. priėmė Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 21-1 straipsniu įstatymą Nr. XIII-3009 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymo normos sudaro sąlygas atleisti lošimus lošimo automatais ir stalo lošimus organizuojančias bendroves nuo prievolės mokėti loterijų ir azartinių lošimų mokestį karantino režimo galiojimo laikotarpiu. ...

Dėl įstatymų pakeitimų

Atnaujinimo data: 2019-12-31
VMI prie FM informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2598 (toliau – Loterijų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 1 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2600 (toliau - LPĮ 1 straipsnio pakeitimo įstatymas), kurių nuostatos įsigalios nuo 2020 m. gegužės 1 d.   Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. gruodžio 23 d....

Dėl Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių, Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo bei Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 1 straipsnio pakeitimų

Atnaujinimo data: 2019-12-30
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2634, nuo 2020 gegužės 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 3 d. priėmė Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 8 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-2599, nuo 2020 m. gegužės 1 d. Lietuvos...

Dėl azartinių lošimų verslo loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijos FR0584 formos pakeitimo

Atnaujinimo data: 2019-03-06
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo 2019 m. vasario 28 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. VA-19 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-290 „Dėl loterijų ir lošimų mokesčio deklaracijų formų bei jų pildymo...

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Loterijų ir azartinių lošimų mokestis (VMI) .

Nėra rezultatų.