Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Mokestis už aplinkos teršimą .

Dėl dokumentų teikimo elektroniniu būdu nuo 2018-01-01

Atnaujinimo data: 2017-12-20
Dėl dokumentų ir deklaracijų teikimo elektroniniu būdu nuo 2018-01-01 Nuo 2018 m. sausio 1 d. turės būti teikiami tik elektroniniu būdu šie dokumentai ir deklaracijos: Juridinių asmenų dokumentai, kurių teikimas realizuotas Mano VMI . Gyventojų vykdančių individualią veiklą, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų dokumentai ir deklaracijos (išskyrus FR0512, FR0585, FR0464, turto deklaracijas ir prašymus išduoti pažymas apie turto ir/ar pajamų deklaravimą arba...

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2016-12-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) informuoja, kad 2016 m. gruodžio 9 d. buvo priimtas VMI prie FM viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo įsakymas Nr. VA-156/D1-866. Minėtu įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija Mokesčio už...

Mokestis už aplinkos teršimą

Atnaujinimo data: 2016-01-19
Mokestis Mokestis už aplinkos teršimą Pagrindinis teisės aktas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (toliau – Įstatymas), 1999 m. gegužės 13 d. VIII-1183 Mokesčio mokėtojai 1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos...

Dėl pasikeitimų, susijusių su Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu

Atnaujinimo data: 2015-12-17
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė 2015-12-17 informacinį pranešimą Nr. 32.42-31-1) RM - 27228 „ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS ĮSTATYMO NR. I-1163 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKLIAVŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1725 PAPILDYMO 13 1 STRAIPSNIU IR 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO...
Rodoma 1 - 5 iš 13 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 3

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Mokestis už aplinkos teršimą .

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Atnaujinimo data: 2018-01-02
Registracijos numeris   KD-5904   Data   2013.09.14     Teisės aktai...

Mokesčio už aplinkos teršimą objektas ir mokėtojai

Atnaujinimo data: 2017-12-01
Registracijos numeris   KD-5906 Mokesčio už aplinkos teršimą objektas: 1. Išmetami į aplinką teršalai. 2. Gaminiai, nurodyti...
Rodoma 1 - 5 iš 12 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 3