Teisės aktai

Turinys su Mokesčiai Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis .

Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad  2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-109 „Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais...

Mokestinių prievolių likučių suderinimas

Atnaujinimo data: 2015-05-04
Paslaugos pavadinimas Mokestinių prievolių likučių suderinimas.   Paslaugos gavėjai Juridiniai ir fiziniai asmenys.   Paslaugos apibūdinimas Mokesčių mokėtojas gali suderinti pasibaigusių mokestinių metų ir/arba bet kuriai pasirinktai datai mokestinių prievolių likučius. Paslaugos...

Komentarai

Turinys su Mokesčiai Papildomos baltojo cukraus gamybos kvotos ir pridėtinės izogliukozės gamybos kvotos vienkartinio išsipirkimo mokestis .

Savivaldybių sprendimai dėl 2012 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų

Atnaujinimo data: 2013-09-24
Registracijos numeris   KD-7937 Žr. pridedamus dokumentus. Pastaba. Molėtų, Rokiškio ir Trakų r. savivaldybėse taikomas...