Teisės aktai

Pranešimas

Atnaujinimo data: 2021-03-31
Informacija šioje svetainės versijoje gali būti pasenusi. Visą aktualią mokestinę informaciją rasite naujoje VMI svetainėje

2020 m. IV ketvirčio VMI statistinė informacija

Atnaujinimo data: 2021-01-27
2020 m. IV ketvirčio VMI statistinė informacija

DĖL SENO PAVYZDŽIO BANDEROLĖMIS PAŽENKLINTŲ PREKIŲ INVENTORIZAVIMO

Atnaujinimo data: 2021-01-19
2019 m. sausio mėnesį 1  įsigaliojo nauji banderolių pavyzdžiai ir dėl to 20 21  m. sausio 26-27 d. turi būti inventorizuotas apdorotas tabakas, kaitinamasis tabakas, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, kurie paženklinti seno pavyzdžio banderolėmis, t. y. kurių identifikavimo kodai Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registre yra šie: 01623, 01624, 01625, 01626 ir 01627 (Banderolių pavyzdžių atvaizdus ir aprašymus galima rasti internete ...

Trūkumų ištaisymas

Atnaujinimo data: 2020-12-18
Nustačius teikiamų CRS-DAC2-LT rinkinio duomenų kokybės klaidas (nekritines), duomenų rinkinys laikomas priimtu, tačiau rekomenduojama trūkumus ištaisyti pagal pateiktus paaiškinimus . (2020-12-18)

Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2020-11-20
Numeris 4-200 Data 2004 m. gegužės 26 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2004-06-01, Nr. 87-3180 Dėl Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo
Rodoma 1 - 5 iš 8 232 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 647

Komentarai

« Grįžti

Iš Lietuvos išvykusių gyventojų PSD įmokos

Atnaujinimo data: 2016-03-05
Registracijos numeris   KD-7953

Pagal  Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 8, 15, 18 ir 19 straipsnių  pakeitimo įstatymą 2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1984  visas privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo 2016-01-01 administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos. Sveikatos draudimo įmokos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokamos tik už mokestinius laikotarpius iki 2015 m. gruodžio 31 dienos.

Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat faktiškai gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Tiems gyventojams, kurie išvyko iš Lietuvos, tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatomis, gyvenamosios vietos pakeitimų Gyventojų registre nedeklaravo, siūlome:

1) Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą metinės pajamų deklaracijos formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą (ši data gali būti einamieji metai arba penkeri praėję metai) :

– jei asmuo išvyko 2012 ar vėlesniais metais, pateikiama GPM308 forma,

Deklaracijos GPM308 formą rasite čia.

Aukščiau nurodytu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data", atitinkamai, mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų;

arba

2) įvykdyti prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu). Šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį.

Tiems gyventojams, kurie nedeklaravo išvykimo nei vienu iš aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra ar buvo išvykę, pavyzdžiui, 2015 metais laikinai dirbo užsienyje, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamais 2015 metų mėnesiais buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (A1 Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 Registracija dėl sveikatos draudimo arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą) įrodantį, kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje. Šiems gyventojams rekomenduojama pateikti 2015 metų mokestinio laikotarpio metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje. Atitinkamos formos dokumento ( A1 Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 Registracija dėl sveikatos draudimo arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos pažymos), net ir teikiant 2015 metų mokestinio laikotarpio pajamų deklaraciją, mokesčių administratoriui savo iniciatyva pateikti neprivaloma. Mokesčių administratorius preziumuoja, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje 2015 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.