Teisės aktai

Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų įgyvendinimo ir praneštinus tarpvalstybinius susitarimus identifikuojančių požymių nustatymo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-07-31
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja, kad  2020 m. liepos 30 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-59 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-109 „Dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais...

Dėl tiesioginių mokesčių taikymo po Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos

Atnaujinimo data: 2020-02-12
VMI prie FM informuoja, kad Jungtinei Karalystei 2020 m. sausio 31 d. išstojus iš ES, pereinamuoju 2 metų laikotarpiu PMĮ, GPMĮ, RĮ ir LPĮ nuostatų taikymas Jungtinei Karalystei tęsiamas tokia pačia apimtimi, kaip ir ES valstybėms narėms. Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. vasario 11 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) RM-4176 .    Informaciją parengė Teisės departamentas

Komentarai

« Grįžti

Ar atleidžiami nuo valstybės rinkliavos mokėjimo visi šeimos nariai už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą, kai vienam iš šeimos narių paskirta piniginė socialinė parama?

Atnaujinimo data: 2015-12-15
Registracijos numeris   KD-6667   Data   2012.09.15

Pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, kai piniginė socialinė parama paskirta vienam iš šeimos narių, kiti šeimos nariai yra atleidžiami nuo valstybinės rinkliavos mokėjimo už asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą.

 

Teisės aktai
LRS  LR valstybės rinkliavų įstatymas 6 str. 5 p.
LRS  LR PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS NEPASITURINČIOMS ŠEIMOMS IR VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS ĮSTATYMAS Nr. IX-1675