Teisės aktai

« Grįžti

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos plėtros paslaugų viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2020-07-14
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS
 
Paslaugų pirkimai
 
I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Giedrė Panavienė, tel. 8 612 95248, el. paštas g.panaviene@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
 
II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos (toliau – VMI DS) plėtros paslaugos, kurias sudaro tokios dalys:
1. VMI DS procesų ir SAP IQ būsenos stebėsenos sukūrimas;
2. SAP BI programinės įrangos migravimas;
3. su SAP BI 4.3 versija mokymai.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos.
 
III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): 
III.1.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų saugyklos plėtros paslaugų viešasis pirkimas.
III.1.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „BI Spectrum", įm. k. 302855499.
III.1.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 33048,97 Eur su PVM.
III.1.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
III.1.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus:  ___.
____________
 

Komentarai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-07-29 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-07-29
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-07-29).zip ...
Rodoma 1 - 5 iš 9 416 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 884