Teisės aktai

« Grįžti

Mokesčių grąžinimas/įskaitymas pagal FR0781 formą

Atnaujinimo data: 2015-05-04

Paslaugos pavadinimas

Mokesčių grąžinimas/įskaitymas pagal FR0781 formą.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Mokesčių mokėtojai gali teikti prašymą grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI) administruojamų mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų permokas (skirtumus).

Paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų.

Prašymo forma

Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 forma.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

- Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781;

- dokumentai/duomenys ar jų kopijos, pagrindžiantys VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymą ir/ar patvirtinantys VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimą.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, paštu, tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


Failas Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimas (įskaitymas) (FR0781)

Failas Mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimas / įskaitymas
Failas Mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymas muitinės mokestinėms nepriemokoms padengti

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.


Komentarai

Palūkanų dydžiai už mokestinę paskolą 2014–2020 metais

Atnaujinimo data: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2492 Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas...

Delspinigių dydžiai 2014–2020 metais

Atnaujinimo data: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2339    Metai Ketvirtis ...

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-6553 Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie nėra įregistruoti  PVM mokėtojais arba savo...

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-09-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-09-24).zip ...

Kur seminaro, vaizdo konferencijos ar internetinio seminaro dalyviai gali rasti dalijamąją medžiagą?

Atnaujinimo data: 2020-04-30
Registracijos numeris   KD-7646   Seminarų, vaizdo konferencijų ir internetinių seminarų dalijamoji medžiaga mokesčių...