Teisės aktai

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

Atnaujinimo data: 2015-08-10
Numeris 2008/94/EB Data 2008 m. spalio 22 d. Paskelbta OL 2008 L 283 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

Garantinio fondo įstatymas

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris VIII-1926 Data 2000-09-12 Paskelbta Valstybės žinios, 2000, Nr. 82-2478   Garantinio fondo įstatymas

Tarybos direktyva 80/987/EEB 1980 m. spalio 20 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris 1980/987 Data 1980-10-20 Paskelbta OL 1980 L 283 TARYBOS DIREKTYVA 80/987/EEB 1980 m. spalio 20 d. dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/74/EB 2002 m. rugsėjo 23 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-17
Numeris 2002/74 Data 2002-09-23 Paskelbta OL 2002 L 270 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2002/74/EB 2002 m. rugsėjo 23 d. iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 80/987/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su darbuotojų apsauga jų darbdaviui tapus nemokiam, suderinimo (Tekstas svarbus EEE)