Teisės aktai

Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 50 000 lt, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris VA-49 Data 2006-05-30 Paskelbta Valstybės žinios, 2006, Nr. 63-2354   Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 50 000 lt, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris V-103 Data 2003-04-10 Paskelbta Valstybės žinios, 2003, Nr. 36-1606; 2008, Nr. 10-367     Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 289 Data 2002-10-08 Paskelbta Valstybės žinios, 2002, Nr. 100-4487; 2004, Nr. 98-3676   Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos FR0438 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 376 Data 2002-12-24 Paskelbta Valstybės žinios, 2003, Nr. 2-66; 2004, Nr. 144-5273   Dėl Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos FR0438 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo

Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris VA-101 Data 2004-05-20 Paskelbta Valstybės žinios, 2004,  Nr. 85-3110 Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
Rodoma 11 - 15 iš 43 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 9