Teisės aktai

Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 2003/49/EB Data 2003-06-03 Paskelbta OL 2003 L 157, p.49 Tarybos direktyva 2003/49/EB dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių

Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 90/435/EEB Data 1990-07-23 Paskelbta OL 1990 L 225, p.6 Tarybos direktyva 90/435/EEB dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms

Tarybos direktyva 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 90/434/EEB Data 1990-07-23 Paskelbta OL 1990 L 225, p.1 Tarybos direktyva 90/434/EEB dėl bendros mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimui, skaidymui, turto perleidimui ir keitimuisi akcijomis

Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)

Atnaujinimo data: 2012-04-13
Numeris 2137/85 Data 1985-07-25 Paskelbta OL 1985 L 199, p.1 Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG)
Rodoma 166 - 169 iš 169 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 34

Komentarai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-09-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-09-24).zip ...
Rodoma 1 - 5 iš 9 421 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 1 885