Teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalies bei 46-1 straipsnio 2, 4 ir 6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų)

Atnaujinimo data: 2018-05-23
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gruodžio 7 d. priimtą Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5,...

Mokesčių mokėtojų apklausų (i.MAMC) viešasis pirkimas

Atnaujinimo data: 2018-05-22
INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS : I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas : Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752 I.1.1. Adresas, pašto kodas : Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto...

Dėl Lietuvos Respublikos 2004 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ bei Lietuvos Respublikos 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimų

Atnaujinimo data: 2018-05-22
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 383 yra pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimas Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo" (toliau – Nutarimas Nr. 526) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 384 yra pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m....

Dėl VMI prie FM 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes“ pakeitimo“

Atnaujinimo data: 2018-05-22
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), parengė 2018 m. balandžio 27 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko įsakymą Nr. VA-32 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie finansų ministerijos viršininko 2002 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl mokestinio laikotarpio nustatymo, atsižvelgiant į apmokestinamųjų vienetų veiklos ypatybes" pakeitimo" (toliau – Įsakymas), kuriuo pakeitė ir išdėstė...

Šiaulių AVMI skelbia atrankas

Atnaujinimo data: 2018-05-22
Mokestinių prievolių departamento Šiaulių gyventojų skyriaus A lygio 8 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybei užimti Mokestinių prievolių departamento Šiaulių gyventojų skyriaus A lygio 9 kategorijos vyresniojo specialisto pareigybei užimti Dokumentų pateikimo būdas:  el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) Telefonas:  (8 41) 592 308 El. paštas:  ...

Komentarai

Įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka nuo 2017 metų

Atnaujinimo data: 2016-12-23
Registracijos numeris   KD-8656   Nuo 2017 m. sausio 1 d. keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka ir įmokas...

Įmokų į Garantinį fondą mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-01-18
Registracijos numeris   KD-5878   Data   2013.01.18 Įmokas į garantinį fondą moka visi juridiniai...
Rodoma 1 - 5 iš 14 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 3