Teisės aktai

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 14 bei 87 straipsnių pakeitimo įstatymo

Atnaujinimo data: 2020-07-09
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimą.
2020 m. birželio 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau — Įstatymas). 
VMI prie FM informuoja, jog Įstatymu sudaryta galimybė valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir kitų mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI), tarpusavio įskaitymui mokestinėms nepriemokoms ir skoloms padengti.
Atsižvelgiant į tai, kad draudžiamieji turi teisę savo pasirinkimu mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas kas mėnesį arba iškart sumokėti įmokas už ilgesnį ateinantį laikotarpį (pavyzdžiui, 6 mėnesius), privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokų nustatymas įmanomas tik Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnyje numatytais atvejais, kai tam tikrų grupių draudžiamieji, metams pasibaigus, turi prievolę perskaičiuoti įmokas ir iki gegužės 1 d. sumokėti per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos ir mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos skirtumą. Todėl sudaryta galimybė būtent tokias privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokas (jei tokios susidarytų) įskaityti kitų mokesčių, administruojamų VMI, mokestinei nepriemokai padengti.
Įstatymu nustatyta mokesčių ir įmokų įskaitymo eiliškumas, atsižvelgiant į nuoseklumo principą, paremtą tuo, kad mokesčių administratoriai privalo užtikrinti jiems nustatytų atskirų užduočių, susijusių su skirtingų biudžetų, t. y. valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo, pajamų planais, įvykdymą ir mokesčių ir įmokų įskaitymą į skirtingus biudžetus:
1. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų VMI ir Muitinės, sumos pirmiausia yra įskaitomos kitų mokesčių mokėtojo mokesčių, administruojamų atitinkamai VMI ir Muitinės, mokestinei nepriemokai padengti.
Atitinkamai valstybinio socialinio draudimo įmokų permokos suma pirmiausia įskaitoma šių įmokų skolai arba privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokestinei nepriemokai padengti; privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokos suma pirmiausia įskaitoma šių įmokų mokestinei nepriemokai arba valstybinio socialinio draudimo įmokų skolai padengti.
2. Tada mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų Muitinės, sumos yra įskaitomos kitų mokesčių mokėtojo mokesčių, administruojamų VMI, mokestinei nepriemokai padengti ir atvirkščiai.
3. Likusios mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų VMI, sumos yra įskaitomos valstybinio socialinio draudimo įmokų, delspinigių, baudų ir palūkanų skolai ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokestinei nepriemokai padengti ir atvirkščiai paskiausiai.
Taip pat įtvirtinama, kad mokesčių ir įmokų permokos, administruojamos Muitinės arba Sodros, naudojamos nesumokėtoms už administracinius nusižengimus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų sumoms padengti ir atvirkščiai. Padengimo eiliškumui mutatis mutandis taikoma mokesčių ir įmokų įskaitymo tvarka.
Atsižvelgiant į teisėkūros ekonomiškumo, subsidiarumo principus ir praktinius mokesčių administratorių atliekamus mokesčių administravimo veiksmus, Įstatymu nustatyta, kad VMI ir Muitinės administruojamų mokesčių permokų ar nepriemokų tarpusavyje įskaitymo, taip pat skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, padengimo tvarka būtų nustatyta centrinių mokesčių administratorių lygmeniu, t. y. centrinių mokesčių administratorių kartu priimtame teisės akte.
Pažymėtina, jog VMI prie FM ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi priimti Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Detaliau su MAĮ pakeitimu galite susipažinti:
 
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-06-16 rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-33229.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas
 

Komentarai

Palūkanų dydžiai už mokestinę paskolą 2014–2020 metais

Atnaujinimo data: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2492 Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas...

Delspinigių dydžiai 2014–2020 metais

Atnaujinimo data: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2339    Metai Ketvirtis ...

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-6553 Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie nėra įregistruoti  PVM mokėtojais arba savo...

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-09-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-09-24).zip ...

Kur seminaro, vaizdo konferencijos ar internetinio seminaro dalyviai gali rasti dalijamąją medžiagą?

Atnaujinimo data: 2020-04-30
Registracijos numeris   KD-7646   Seminarų, vaizdo konferencijų ir internetinių seminarų dalijamoji medžiaga mokesčių...