Teisės aktai

« Grįžti

Žemės mokestis iki 2012.12.31

Atnaujinimo data: 2011-12-05

Mokestis

Žemės mokestis

Pagrindinis teisės aktas

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas (Žin., 1992, Nr. 21-612).

Mokesčio mokėtojai

Žemės mokesčio mokėtojai yra privačios žemės savininkai (juridiniai ir fiziniai asmenys)

Mokesčio objektas

Privačios nuosavybė teises priklausantis žemės sklypas ar tokio žemės sklypo dalis bendroje nuosavybėje.

Mokesčio tarifai

Žemės mokesčio tarifas metams – 1,5 procento žemės kainos (miško žemės kainos – be medynų vertės).

Mokestinis laikotarpis

Kalendoriniai metai.

Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti

 • jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
 • jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai:

 • žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais;
 • žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys

Nuo žemės mokesčio atleidžiami žemės savininkai – asmenys, kuriems nustatytas 0 — 40 procentų darbingumo lygis, senatvės pensijos amžių sukakę asmenys ir nepilnamečiai vaikai, kai minėtų savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų ir jiems priklausančio žemės sklypo plotas ne didesnis už savivaldybių tarybų nustatytus neapmokestinamuosius dydžius. Taikant lengvatą, prie darbingų asmenų nepriskiriami mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai bei studentai.

Kai žemės savininkai turi teisę į žemės mokesčio lengvatą ir turi ne vieną žemės sklypą, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui. Savininkui, nuosavybės teise priklausantys keli žemės sklypai, esantys vienoje savivaldybės teritorijoje, kuriems nustatytas vienas ND, laikomi vienu žemės sklypu. Pirmiausia ND lengvata pradedama taikyti apmokestinant toje savivaldybėje esantį didžiausios vertės sklypą, paskui kitus sklypus (pagal sklypų santykinės vertės, skaičiuojamos pagal sklypo 1 ha vertę, mažėjimą)

Nuo 2007 m. sausio 1 d. nuo žemės mokesčio taip pat atleidžiami žemės savininkai, kurių mokėtinas žemės mokestis (už visus nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus) neviršija 5 litų.

Žemės mokesčiu neapmokestinama:

 1. bendro naudojimo keliai;
 2. miško žemė;
 3. žemės sklypai, nuosavybės teise priklausantys užsienio valstybių diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms pariteto pagrindu (t.y. neapmokestinami tų užsienio valstybių diplomatinių ir konsulinių įstaigų žemės sklypai, kuriose mūsų valstybės atitinkamiems žemės sklypams numatyta tokia pati mokesčio lengvata).

Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarime Nr. 603 ,,Dėl žemės mokesčio" (1.1 punktas) nustatyta, jog žemės mokestis taip pat neimamas už:

 1. nacionalinių parkų, regioninių parkų, kraštovaizdžio, kraštovaizdžio – kultūrinių, geologinių, geomorfologinių, botaninių, zoologinių, botaninių – zoologinių, hidrografinių ir pedologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemės, išskyrus žemės ūkio naudmenas, pastatų, kiemų, kelių ir tvenkinių užimtą žemę,
 2. vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų žemę,
 3. gamtos paminklų žemės, išskyrus pastatų, kiemų ir kelių užimtą žemę,
 4. archeologijos paminklų (išskyrus senamiesčių kultūrinius sluoksnius) bei istorijos paminklų (neveikiančių kapinių ir laidojimo vietų) teritorijų ir jų apsaugos zonų žemės, išskyrus namų valdų, kitų pastatų, kiemų, tvenkinių ir kelių užimtą žemę,
 5. istorijos, architektūros, dailės paminklų ir jų teritorijų žemę kaimo vietovėse.

Pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos 1992 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. I-2676 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo įsigaliojimo" 2 punkto 3 dalį ūkininkams yra suteikta tiesė už ūkininko ūkiui steigti arba plėsti grąžintą žemę žemės mokestį pradėti mokėti praėjus 3 metams nuo privačios žemės teisinio įregistravimo. Ši žemės mokesčio lengvata teikiama tik vieną kartą per trejus metus nuo privačios žemės teisinio įregistravimo.

Jeigu šios lengvatos taikymo metu ūkininkas nusiperka papildomai žemės (arba žemė jam grąžinama) ir ją įtraukia (įregistruoja) į ūkininko ūkio sudėtį, ir nuo pirmo žemės sklypo, esančio šio ūkio sudėtyje, nuosavybės teisių įregistravimo NTR dar nepraėjo treji metai, tai žemės mokesčio lengvata taikoma ir kitiems sklypams (lengvatos taikymo pradžia nustatoma pagal šių taisyklių 41.4–41.7 punktuose nustatytą tvarką), tačiau nekeičiant lengvatos galiojimo termino

Kai ūkininko ūkio žemę sudaro ne tik ūkininko, kurio vardu įregistruotas ūkininko ūkis, žemė, bet ir jo partneriams nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai, tai minėta žemės mokesčio lengvata taikoma apmokestinant atskirai kiekvieną žemės savininką, kurio žemės sklypai įregistruoti į to ūkio sudėtį.

Deklaravimas ir sumokėjimas

Mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai.

Nauji žemės savininkai mokestį turi mokėti

 1. jeigu žemė įsigyta pirmąjį pusmetį, – už visus metus;
 2. jeigu žemė įsigyta antrąjį pusmetį, – nuo kitų kalendorinių metų.

Žemės mokesčio nebereikia mokėti, kai:

 1. žemė perleidžiama pirmąjį pusmetį, – tais pačiais metais;
 2. žemė perleidžiama antrąjį pusmetį, – nuo kitų metų.

Kiti ypatumai

Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita sumažinti žemės mokestį arba visai nuo jo atleisti

 


Komentarai

Palūkanų dydžiai už mokestinę paskolą 2014–2020 metais

Atnaujinimo data: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2492 Už suteiktą mokestinę paskolą mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras, atsižvelgdamas...

Delspinigių dydžiai 2014–2020 metais

Atnaujinimo data: 2020-02-03
Registracijos numeris   KD-2339    Metai Ketvirtis ...

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš žemės ūkio veiklos?

Atnaujinimo data: 2018-12-10
Registracijos numeris   KD-6553 Žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurie nėra įregistruoti  PVM mokėtojais arba savo...

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo apibendrintas komentaras (2020-09-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2020-09-24
Registracijos numeris   KD-5672   Mokesčių administravimo įstatymo komentaras (aktuali_redakcija_2020-09-24).zip ...

Kur seminaro, vaizdo konferencijos ar internetinio seminaro dalyviai gali rasti dalijamąją medžiagą?

Atnaujinimo data: 2020-04-30
Registracijos numeris   KD-7646   Seminarų, vaizdo konferencijų ir internetinių seminarų dalijamoji medžiaga mokesčių...