Teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 ir 18 straipsnių nuostatų taikymo

Atnaujinimo data: 2016-05-05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) atsako į Lietuvos miško savininkų asociacijos pateiktus klausimus - ar gali miško valdytojas apskaičiuodamas mokėtiną gyventojų pajamų mokestį nuo pajamų, gautų už parduotą nenukirstą mišką ir/arba apvaliąją medieną, atimti 5 proc. sumokėtų privalomų atskaitymų pagal Miškų įstatymą.

Šis paaiškinimas pateiktas VMI prie FM 2016 m. gegužės 5 drašte Nr. (18.17-31-1)-RM-12910.

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas