Teisės aktai

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23 „Dėl paslaugoms atlikti atgabenamų prekių bei suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitos taisyklių patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2019-12-31

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė paaiškinimą apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. VA-23 naikinimą nuo 2020 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2019-12-30  Nr. (18.2-31-2 E) RM-38173.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas