Teisės aktai

Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis“ pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-06-25
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2018 m. birželio 18 d. priimtas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas Nr.  1K-223  „Dėl finansų ministro 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo banderolėmis" pakeitimo" (toliau ‒ Įsakymas). Pagal Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių...

Dėl Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus ir Akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-05-25
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), kad 2018 m. gegužės 23 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-35 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos" pakeitimo": nuo 2018 m....

Dėl energinių produktų kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo

Atnaujinimo data: 2018-04-13
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), kad 2018 m. balandžio 6 d. priimti  nuo 2018 m. rugsėjo 15 d.  įsigaliosiantys: Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES)  2018/550 , kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino...

Dėl produktų mėginių paėmimo ir perdavimo taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2018-04-04
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM), kad 2018 m. kovo 28 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsakymas Nr.  VA-26  „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2011 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VA-5 „Dėl Skystų energinių produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų mėginių paėmimo taisyklių patvirtinimo ir...

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 5-1 straipsnio nuostatas

Atnaujinimo data: 2018-03-21
Numeris 642 Data 2001 m. gegužės 30 d. Paskelbta Valstybės žinios, 2001-06-01, Nr. 47-1630 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 5-1 straipsnio nuostatas
Rodoma 1 - 5 iš 291 rezultatų.
Elementų puslapyje 5
iš 59

Komentarai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo apibendrintas komentaras (2018-05-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2018-04-24
Registracijos numeris   KD-5670   Akcizų įstatymo komentaras_(aktuali_redakcija_2018-05-24).zip    ...