Teisės aktai

« Grįžti

Dėl piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už akcizais apmokestinamas prekes sumos dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2019-03-25

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad 2019 m. kovo 20 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. VA-24 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. VA-68 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą metu galinčių atsirasti mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinančių laidavimo, garantijos ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo metodikos" pakeitimo", kuriuo nustatomas piniginio užstato arba laidavimo (garantijos) už elektroninių cigarečių skystį sumos dydis.

Papildomai pažymėtina, kad laidavimo (garantijos) sumos ar piniginio užstato už registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievoles dydžio apskaičiavimo, tikslinimo ir laidavimo (garantijos) dokumento ar piniginio užstato pateikimo tvarka yra numatyta Registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento ir piniginio užstato pateikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo".

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. kovo 25 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-8631.

Informaciją parengė
Teisės departamentas


Komentarai

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo apibendrintas komentaras (2018-05-24 redakcija)

Atnaujinimo data: 2018-04-24
Registracijos numeris   KD-5670   Akcizų įstatymo komentaras_(aktuali_redakcija_2018-05-24)