Individuali veikla pagal verslo liudijimą

Informaciją apie verslo liudijimo įsigijimą rasite čia

Teisės, pareigos ir veiklos apribojimai

Asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą, teisės

Asmenų, vykdančių veiklą pagal verslo liudijimą, pareigos

Kitų asmenų dalyvavimas veikloje

Darbuotojų samdymas pagal darbo sutartį

Buhalterinės apskaitos tvarkymas

Kada išrašomas prekių (paslaugų) pirkimo − pardavimo kvitas (FR508)?

Pajamų ir išlaidų žurnalas

Pajamų ir išlaidų žurnalo pildymas:

Pajamos

Išlaidos

Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalų pildymas, kai yra  įsigyti  keli verslo liudijimai pagal skirtingas veiklos rūšis

Kasos aparato naudojimas

Kuriais atvejais privaloma naudoti kasos aparatą?

PVM prievolės

Kada gyventojas privalo registruotis PVM mokėtoju?

Veiklos nutraukimas / pratęsimas

Veiklos nutraukimas / pratęsimas
Pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

Pajamų apmokestinimas

Kurią deklaracijos formą turi teikti individualią veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis nuolatinis Lietuvos gyventojas?

Privalomojo sveikatos draudimo mokestis, valstybinis socialinis draudimas Valstybinio socialinio draudimo įmokas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas administruoja Sodra.

 

Naujienos

Dėl mokesčių administravimo įstatymo komentarų (apibendrintų paaiškinimų) parengimo

Atnaujinimo data: 2019-01-03

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau – MAĮ) 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimus ir papildymą 401 straipsniu, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2018-12-27 raštu Nr. (14.18-03)-5K-1822176 suderino MAĮ 87 straipsnio 6, 7, 9, 12, 13 dalių, 100 straipsnio 1 dalies komentarus (apibendrintus paaiškinimus). MAĮ 2 straipsnio 30 dalies komentare (apibendrintame paaiškinime) atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai.
VMI prie FM primena, kad MAĮ apibendrintą komentarą galite rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.14.5 .

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2018 m. gruodžio 28 d. rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-42946.

Informaciją parengė
Teisės departamentas