Turto deklaravimas

Kurie asmenys privalo deklaruoti 2019 metais turėtą turtą?


Turtą privalo deklaruoti gyventojai, kuriems pagal užimamas pareigas yra prievolė teikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją FR0001 (pvz., valstybės politikai ir jų šeimos nariai, valstybės tarnautojai ir jų šeimos nariai, antstoliai ir jų šeimos nariai, notarai ir jų šeimos nariai ir pan.).

Išsamesnę informaciją, kurie asmenys privalo deklaruoti 2019 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą rasite čia.

Koks turtas deklaruojamas metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje FR0001?


Teikiant deklaraciją už 2019 metus, turite deklaruoti 2019 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą (pvz., nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, paskolintas ir nesugrąžintas lėšas, vertybinius popierius ir kt.).

Išsamesnę informaciją, koks turtas deklaruojamas metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje rasite čia.

Kurią formą ir iki kada reikia pateikti deklaruojant 2019 metais turėtą turtą?


Asmenys, privalantys deklaruoti turtą, pildo deklaracijos FR0001 formą. Deklaraciją už 2019 metus reikia pateikti iki 2020 m. gegužės 4 d. (nes 1 - 3 d. – ne darbo dienos).
Atsižvelgiant į Lietuvoje paskelbtą valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso (Covid-19) plitimo grėsmės, gyventojai ir/ar jų šeimos nariai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti Metines gyventojo (šeimos) turto deklaracijas FR0001 gali pateikti iki 2020 m. liepos 1 d.

Kur rasti pareigybės kodą, kurį reikia nurodyti deklaracijoje FR0001?


Pareigybių (priežasčių) kodų sąrašą galite rasti čia.

Kokiu būdu galima pateikti deklaraciją FR0001?


Deklaraciją galite pateikti tik elektroniniu būdu, naudodamiesi elektroninio deklaravimo sistema (EDS), išskyrus:
  • gyventojus, pageidaujančius gauti piniginę socialinę paramą ir jų šeimos narius;
  • gyventojus, pageidaujančius gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti ir jų šeimos narius;
  • gyventojus, pageidaujančius gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jų šeimos narius;
  • gyventojus, aukojančius savarankiškam politinės kampanijos dalyviui didesnes nei 12 Eur sumas ir jų šeimos narius;
  • politinių partijų narius, kalendoriniais metais sumokėjusius didesnį nei 360 Eur politinės partijos nario mokestį ir jų šeimos narius.
Šie gyventojai turto deklaracijas gali pateikti: