Turto ir pajamų deklaracijų pažymų išdavimas pagal mokesčių mokėtojo prašymą

Paslaugos pavadinimas

Turto ir pajamų deklaracijų pažymų išdavimas pagal mokesčių mokėtojo prašymą.

Paslaugos gavėjai

Gyventojai.

Paslaugos apibūdinimas

Gyventojai, pageidaujantys gauti Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formą ir/ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formą, su prašymu turi kreiptis į mokesčių administratorių.

Paslaugos suteikimo trukmė

15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Jeigu gyventojai yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais jie buvo išrinkti, paskirti ar priimti į GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, gruodžio 31 d. turimą turtą, tai pažyma turi būti parengta per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Prašymo forma

Gyventojai pageidaujantys gauti pažymą apie turto ir/ar pajamų deklaravimą mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

  1. vardas, pavardė, identifikacinis numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos (gyvenamosios vietos) adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas,
  2. pageidaujama pažyma (Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 forma ir / ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 forma),
  3. kalendoriniai metai (mokestinis laikotarpis), kurių Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymą ir / ar Gyventojo pajamų deklaravimo pažymą prašoma išduoti,
  4. kokiu būdu (paštu ar atsiimti tiesiogiai apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje) pageidaujama gauti pažymą (pažymas).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti

Laisvos formos prašymas išduoti pažymą apie turto ir/ar pajamų deklaravimą.

Paslaugos teikimo būdai

Prašymą galima pateikti tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu (vmi@vmi.lt). Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Dokumentus atsiimti galima tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau – MIC).

Teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. VA-60 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. VA-107 „Dėl deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos, prašymo PRC909 formos, prašymo PRC908 formos, pažymos FR0690 formos, pažymos FR0691 formos, Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos pagrindinių duomenų išrašo, Metinės pajamų deklaracijos pagrindinių duomenų išrašo, Gyventojo (šeimos) turto deklaravimo pažymos FR0690 formos ir Gyventojo pajamų deklaravimo pažymos FR0691 formos išdavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.