Kaip pasinaudoti GPM lengvata remontavus automobilį?

Už kokius automobilio remonto darbus galima pasinaudoti GPM lengvata?

Kaip pildyti PRC912 patyrus išlaidas už automobilio remontą?

Už lengvojo automobilio remonto paslaugas

Atnaujinimo data: 2019-01-16

1. Kas priskiriama lengvojo automobilio remonto paslaugoms?


Lengvojo automobilio remonto paslaugoms priskiriamos technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusį automobilį, kad jos techninė būklė atitiktų transporto priemonės gamintojo nustatytą lygį, kompleksas. Remontas taip pat apima sugedusių automobilio sudėtinių dalių keitimą ir taisymą.
Taigi automobilio remontu laikomas: mechaninis remontas, elektros įrangos remontas, elektroninių įpurškimo sistemų remontas, kėbulo remontas, purškimas ir dažymas, automobilio dalių, sėdynių remontas, priekinių stiklų ir langų remontas, padangų ir kamerų remontas.


2. Ar svarbu, kas suteiks automobilių remonto paslaugas?


Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.


3. Ar pasinaudoti mokesčio lengvata, patyrus automobilio remonto išlaidų, galės kiekvienas iš sutuoktinių, neatsižvelgiant į tai, kurio vardu bus išrašyta sąskaita už atliktus darbus (suteiktas paslaugas), iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas, kokia nuosavybės forma (asmenine ar bendrąja jungtine) valdomas turtas?


Taip, galės.


4. Ar automobilio remonto atveju gyventojas galės iš pajamų atimti sumas, sumokėtas už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales?


Sumų, sumokėtų už remontui reikalingas medžiagas, priemones ar detales iš pajamų atimti negalima. Lengvata taikoma tik išlaidoms už atliktus remonto darbus/suteiktas remonto paslaugas.


5. Ar taikoma lengvata sumoms, sumokėtoms už automobilio techninę priežiūrą, pvz., už sezoninį padangų keitimą, filtrų, tepalų keitimą, kai atėjo laikas pagal automobilio ridą, antikorozinį apdorojimą, poliravimą ne automobilio remonto atveju?


Tokioms išlaidoms lengvata netaikoma, nes tai nėra automobilio remonto darbai, o automobilio techninės priežiūros darbai.


6. Ar galima pasinaudoti mokesčio lengvata, sumokėjus už automobilio remontą, jeigu tokias paslaugas suteiks artimi giminės (pvz., remontą atliks brolis ir pan.)?


Taip, galima, jeigu paslaugą suteikęs giminaitis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju (įsteigęs juridinį asmenį arba vykdo atitinkamos rūšies individualią veiklą), o gyventojas, pirkęs paslaugą, turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuos išrašys jam paslaugą suteikęs/darbus atlikęs asmuo.


7. Gyventojai nuosavybės teise priklausančiu automobiliu nuolat naudojasi jos vaikaitis. Automobilio remonto išlaidas savo lėšomis apmoka jis pats. Ar galima laikyti, kad išlaidas vaikaitis patiria savo naudai ir ar taikytina mokesčio lengvata?


Atsižvelgiant į faktinę naudojimosi automobiliu aplinkybę, kuri grindžiama nuomos (panaudos) sutartimi, yra laikoma, kad vaikaitis automobilio remonto išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma.


8. Darbuotojas asmeninėms reikmėms naudoja įmonės automobilį. Už jo remonto paslaugas savo lėšomis apmokėjo darbuotojas, šių išlaidų įmonė jam nekompensavo. Ar taikoma lengvata?


Gyventojo nauda, gauta dėl jam suteiktu naudotis asmeninėms reikmėms kitam asmeniui priklausančiu automobiliu pripažįstama natūra gautomis apmokestinamosiomis pajamomis. Todėl bei atsižvelgiant į faktinę naudojimosi automobiliu aplinkybę, kai nuo pajamų natūra mokamas pajamų mokestis, yra laikoma, kad darbuotojas automobilio remonto išlaidas patyrė savo naudai. Pajamų mokesčio lengvata gali būti taikoma.


9. Vienas iš sutuoktinių už nuosavybės (jungtinės ar asmeninės) teise priklausančio automobilio remonto darbus sumokėjo 4000 eurų, sąskaita išrašyta tik vieno asmens (sutuoktinio) vardu. Ar žmona galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma ?


Taip, kiekvienas iš sutuoktinių galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas po 2000 eurų.


10. Kai vienas iš sutuoktinių nedirba ir/ar neturi pajamų, ar tas sutuoktinis, kurio gaunamos pajamos leidžia pasinaudoti pajamų mokesčio lengvata, galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų išlaidomis už automobilio remontą, nors jis pats bus sumokėjęs 1000 eurų už automobilio remontą, o 1000 eurų už buto remontą - jo žmona?


Gyventojas galės sumažinti savo apmokestinamąsias pajamas 2000 eurų suma.


11. Gyventojas vykdo individualią automobilių prekybos veiklą. Perka automobilius, juos suremontuoja (perka remonto paslaugas) ir parduoda. Apskaičiuodamas individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas, remonto išlaidas traukia į leidžiamus atskaitymus. Ar galės gyventojas pasinaudoti 21 str. lengvata automobilių remonto paslaugoms?


GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta lengvata lengvojo automobilio remonto išlaidoms gyventojas pasinaudoti negalės, nes tokios išlaidos patirtos individualios veiklos pajamoms uždirbti (gauti) ir gali būti priskirtos leidžiamiems atskaitymams GPMĮ 18 straipsnio nustatyta tvarka.


12. Individualią veiklą vykdantis gyventojas savo veikloje naudoja automobilį (automobilis deklaruotas FR0457 formoje). Gyventojas remonto išlaidas traukia į leidžiamus atskaitymus. Ar galės gyventojas pasinaudoti GPMĮ 21 str. lengvata dėl automobilio remonto paslaugų?


GPMĮ 21 str. 1 d. 4 punkto lengvata nustatyta lengvojo automobilio remonto išlaidoms, kurias nuolatinis Lietuvos gyventojas patiria savo arba sutuoktinio naudai. Tai reiškia, kad tokios išlaidos turi būti patirtos asmeniniams poreikiams tenkinti, o ne individualios veiklos pajamoms uždirbti (gauti). Kai automobilis priskirtas individualiai veiklai vykdyti, išlaidos laikomos patirtomis individualios veiklos tikslais ir, vadovaujantis GPMĮ 16 straipsniu, gali būti atimta iš pajamų kaip leidžiami atskaitymai šio įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka, o ne kaip išlaidos GPMĮ 21 straipsnyje nustatyta tvarka.


13. Ar mokesčio lengvata taikoma už darbus/paslaugas sumokėtoms sumoms kartu su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM)?


Taip, gyventojas iš savo metinių pajamų gali atimti už suteiktas paslaugas/atliktus darbus sumokėtą sumą+PVM. Pvz., už remonto darbus sumokėta 100 Eur+21 Eur PVM, t. y. 121 Eur. Iš pajamų gyventojas gali atimti 121 Eur.
Tuo atveju, kai gyventojas perka ne tik darbus, paslaugas, bet ir šiems darbams/paslaugoms atlikti reikalingas medžiagas/detales, PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma bendra darbų/paslaugų ir prekių apmokestinamoji vertė, todėl gyventojas sumą, kurią galima atimti iš pajamų turi apskaičiuoti pats. Pvz., remonto darbų kaina – 100 Eur (be PVM), detalės kaina – 30 Eur (be PVM), viso gyventojas sumokėjo 130+27.30 Eur PVM, t. y. 157.30 Eur. Gyventojas turi teisę iš pajamų atimti tik už darbą sumokėtą 121 Eur (100+21 Eur PVM) sumą. Už detalę sumokėtai 36.30 Eur sumai (30 Eur+6.30 Eur PVM) lengvata netaikoma.


14. Sugedus automobiliui yra atliekama diagnostika. Diagnostikos kaina atskirai nurodoma sąskaitoje faktūroje kartu su automobilio remonto darbais. Ar gali gyventojas į automobilio remonto išlaidas įtraukti diagnostikos paslaugos kainą?


Automobilio gedimo atveju atlikta diagnostika gedimui nustatyti GPMĮ taikymo aspektu gali būti priskirta technologinei priemonei, kuria siekiama sutaisyti sugedusį automobilį ir už ją sumokėtas sumas, kai atliekami ir gedimų remonto darbai, galima įtraukti į automobilio remonto darbų kainą.


15. Atliekant automobilio kėbulo remonto darbus buvo atliktas ir antikorozinis apdorojimas. Ar išlaidoms už antikorozinį apdorojimą taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata?


Automobilio kėbulo antikorozinis apdorojimas, poliravimas ne automobilio remonto atveju, priskiriamas automobilio techninio aptarnavimo darbams, todėl už šiuos darbus sumokėtoms sumoms mokesčio lengvata netaikoma. Automobilio kėbulo remonto metu atliktas kėbulo antikorozinis apdorojimas gali būti priskirtas automobilio remonto darbams tik tuo atveju, jeigu jo atlikimas susijęs su remonto darbais (pvz., kėbulo remonto metu virinamos siūlės ar tiesinama automobilio geometrija ir atliekant tokius darbus pažeidžiamas gamyklinės antikorozinės dangos sluoksnis, kurį būtina atkurti).