Kaip pasinaudoti GPM lengvata samdantis auklę?

Kaip pildyti PRC912 patyrus išlaidas už vaiko priežiūrą?

Už nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas

Atnaujinimo data: 2019-01-16

1. Ar svarbu, kas atliks vaikų priežiūros paslaugas?


Taip, svarbu. Šiuos darbus atlikti ir/ar paslaugas suteikti turės Lietuvos Respublikoje įregistruotas mokesčių mokėtojas arba registruotis mokesčių mokėtoju privalantis asmuo.


2. Ar pasinaudoti mokesčio lengvata, patyrus vaikų priežiūros išlaidų, galės kiekvienas iš sutuoktinių, neatsižvelgiant į tai, kurio vardu bus išrašyta sąskaita už suteiktas paslaugas, iš kurio banke turimos sąskaitos įvyko apmokėjimas?


Taip, galės.


3. Nepilnametį vaiką prižiūri ateinanti auklė. Ar tėvų išlaidoms, patirtoms apmokėjus už auklės teikiamą paslaugą prižiūrėti vaiką, taikoma lengvata?


Taip, auklei už vaiko priežiūrą sumokėtoms sumoms lengvata taikoma.


4. Nepilnametis vaikas lanko mokamą vaikų darželį/mokyklą. Ar taikoma lengvata?


Pagal Švietimo įstatymo nuostatas vaikų darželiai/mokyklos teikia ikimokyklinio ugdymo/švietimo (mokymo) paslaugas, o ne vaikų priežiūros paslaugas. Taigi išlaidoms už vaikų ugdymą/mokymą lengvata netaikoma.


5. Tėvai moka už jų vaikų priežiūrą mokyklos patalpose po pamokų valandų, iki galės juos atsiimti. Ar taikoma lengvata?


Taip, už tokias vaikų priežiūros paslaugas sumokėtoms sumoms lengvata taikoma.


6. Nepilnametį vaiką prižiūri ateinanti auklė. Už auklės teikiamas vaiko priežiūros paslaugas moka vienas iš sutuoktinių, kuris nėra vaiko tėvas. Ar sutuoktinis, kuris moka už ne savo, bet sutuoktinės vaiko priežiūrą galės pasinaudoti mokesčio lengvata?


Atsižvelgiant į tai, kad vaiko priežiūros paslauga teikiama sutuoktinės vaikui, laikoma, kad gyventojas išlaidas patyrė ne savo, o sutuoktinės naudai. Sutuoktinės naudai sumokėjus už jos nepilnamečio vaiko priežiūros paslaugą, lengvata taikoma.


7. Šiuo metu populiarėja darželiai namuose, t. y., gyventojai įregistruoja individualią veiklą ir visą dieną savo namuose prižiūri vaikus. Ar gyventojai, pirkę tokią paslaugą, galės pasinaudoti GPMĮ 21 str. lengvata?


GPMĮ 21 str. 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galima pasinaudoti, jeigu teikiama vaikų priežiūros paslauga. Tokią veiklą gali vykdyti gyventojas, vykdantis individualią veiklą „Vaikų dienos priežiūros veikla" arba įsigijęs verslo liudijimą veiklai „Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)" (paslaugos kodas pagal 2 red. EVRK - 88.91) ir ši veikla apima tik vaikų priežiūros paslaugas. Tačiau, jeigu su tokiu verslo liudijimu ar individualios veiklos pažyma faktiškai teikiamos ugdymo paslaugos pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, kurias turi teisę vykdyti lopšeliai, darželiai, priešmokyklinės klasės, kai turi būti registruojama veikla „Ikimokyklinis ugdymas" (kodas pagal 2 red. EVRK – 85.10), GPMĮ 21 str. 1 d. 4 punkte nustatyta mokesčio lengvata nebus taikoma.


8. Ar galima pasinaudoti mokesčio lengvata, sumokėjus už nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūrą, jeigu tokias paslaugas suteiks artimi giminės (pvz., vaiką prižiūrės močiutė ir pan.)?


Taip, galima, jeigu paslaugą suteikęs giminaitis yra įsiregistravęs mokesčių mokėtoju (įsteigęs juridinį asmenį arba vykdo atitinkamos rūšies individualią veiklą), o gyventojas, pirkęs paslaugą, turės išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kuriuos išrašys jam paslaugą suteikęs/darbus atlikęs asmuo.


9. Prekybos centre yra vaikų priežiūros/žaidimų kambarys, kuriame galima palikti vaiką už tam tikrą mokestį tam laikotarpiui kol apsipirkinėjama. Ar tokioms išlaidoms taikoma pajamų mokesčio lengvata?


Lengvata negalima pasinaudoti, jeigu faktiškai mokama už žaidimų kambaryje esančius žaidimus, o ne už vaikų priežiūros paslaugą.