Už pensijų įmokas dalyvaujant II pakopos pensijų kaupime

1.Kokia pajamų mokesčio lengvata nustatyta pensijų įmokoms, kurios mokamos pagal Pensijų kaupimo įstatymą (dalyvaujant II pakopos pensijų kaupime)?


Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 21 str. 1 d. 21 punktu, nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau- gyventojas) iš savo per mokestinį laikotarpį gautų apmokestinamųjų pajamų gali atimti į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, turimus pensijų fondus, sumokėtas pensijų įmokas, kurias jis moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir tokiu būdu susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio.


2. Kas galės pasinaudoti šia mokesčio lengvata?


Šia mokesčio lengvata galės pasinaudoti gyventojai, kurie dalyvaudami II pakopos pensijų kaupime, nuo 2019 metų pagal pensijų kaupimo sutartį į pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą mokės/pasirinks mokėti 3 procentų įmoką nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – VSD įmoka) bei kartu su šia įmoka dar mokės papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas.


3. Ar lengvata taikoma visai gyventojo sumokėtai pensijų įmokai į pensijų fondą (3proc.+ papildomai sumokėta pensijų įmokų suma, ar tik sumokėtai papildomai pensijų įmokų sumai?


Lengvata taikoma tik papildomai sumokėtų pensijų įmokų sumai. Tarkime, 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos - 430 Eur per metus. Gyventojas pensijų bendrovei papildomai sumokės dar 100 Eur. Iš savo pajamų gyventojas galės atimti 100 Eur ir nuo šios sumos susigrąžinti pajamų mokestį.


4. Kaip apskaičiuojama papildoma pensijų įmoka, kuriai taikoma mokesčio lengvata?


Papildomoms pensijų kaupimo įmokoms apskaičiavimo tvarka nenustatyta. Gyventojas gali pats nuspręsti, kokio dydžio sumą jis nori papildomai mokėti kartu su 3 procentų įmokų suma, kuri yra apskaičiuojama nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.


5. Kokia tvarka tokias papildomas pensijų įmokas reikia sumokėti?


Papildomas gyventojo pasirinkto dydžio pensijų įmokas gyventojas turės mokėti pats į pensijų bendrovės valdomame pensijų fonde atidarytą jam pensijų sąskaitą.


6. Ar galima pasinaudoti mokesčio lengvata, jeigu gyventojas 2019 metais pradės mokėti ne 3 proc. dydžio įmoką, o 1,8 proc. ir ją didins iki 3 proc. per penkerius metus?


Tokiu atveju pajamų mokesčio lengvata papildomoms pensijų kaupimo įmokoms nenumatyta. Lengvata gyventojas galės pasinaudoti tik pradėjęs mokėti 3 proc. dydžio pensijų įmoką ir kartu su šia įmoka pats į pensijos sąskaitą mokės savo pasirinkto dydžio papildomą pensijų įmoką.


7. Ar galima pasinaudoti mokesčio lengvata, jeigu papildomas pensijų įmokas gyventojo naudai moka darbdavys?


Lengvata pasinaudoti negalima, nes tokiu atveju gyventojas išlaidų nepatiria.


8. Kas negali pasinaudoti mokesčio lengvata?


Lengvata negali pasinaudoti gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu gavo:
tik ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas, apmokestintas taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, ir/ar pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas, įsigyjant verslo liudijimą, nes, vadovaujantis GPMĮ 21 straipsnio 3 dalimi, iš tokių pajamų GPMĮ 21 str. 1 dalyje nurodytos išlaidos negali būti atimamos .


9. Ar iš pajamų galima atimti visą per kalendorinius metus sumokėtų papildomų pensijų įmokų sumą?


Lengvata yra ribojamo dydžio. Bendra visų GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų atimamų išlaidų (gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus (II ir III pakopos), mokėjimų už studijas, palūkanų už kreditą, paimtą iki 2009-01-01 būstui įsigyti) suma negali viršyti 25 proc. apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15, 20, 27 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumos.
Įmokų į II pakopos pensijų fondus suma bet kokiu atveju negali viršyti 1500 Eur (atskirai ar bendroje sumoje su pensijų įmokomis į III pakopos ir/ar gyvybės draudimo įmokų suma.


10. Kaip pasinaudoti mokesčio lengvata?


Gyventojas, norėdamas pasinaudoti mokesčio lengvata, turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Deklaraciją reikia pateikti iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, už kurį deklaracija yra teikiama, gegužės 1 dienos (pvz., už 2019 metus iki 2020-05-04).