Užsienio juridinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre

Paslaugos pavadinimas

Užsienio juridinių asmenų veiklos įregistravimas/išregistravimas/duomenų keitimas mokesčių mokėtojų registre.

Paslaugos gavėjai

Užsienio juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas

Užsienio juridiniai asmenys turi registruotis mokesčių mokėtojų registre, kai jie numato vykdyti ar vykdo veiklą ir/arba turi mokestinių prievolių Lietuvos Respublikoje. Kai užsienio juridinis asmuo baigia savo veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal visus savo vykdomos veiklos pobūdžius, jis iš mokesčių mokėtojų registro gali būti išregistruojamas. Jei keičiasi užsienio juridinio asmens duomenys, jie turi būti pakoreguoti mokesčių mokėtojų registre.

Prašymo forma ir pateikimo terminas

Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš mokesčių mokėtojų registro FR0227 forma su priedais.

Forma FR0227 ir jos priedai teikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Lietuvoje pradžios, daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą įregistravimo Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre arba duomenų pakeitimo ar papildymo dienos.

Paslaugos teikimo būdai

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį, tiesiogiai, paštu.

Paslaugos teikėjas

Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas

Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą (toliau — MIC).

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimas Nr. 1059 „Dėl Mokesčių mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. VA-95 „Dėl Mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio priskyrimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo";

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro".

Teisės aktus galima rasti Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.


 

Failas Užsienio juridinio asmens prašymas įregistruoti į mokesčių mokėtojų registrą
Failas Prašymas išregistruoti užsienio juridinį asmenį (FR0227)
Failas Prašymas pakeisti užsienio juridinio asmens duomenis
Failas Elektroninis mokesčių mokėtojų įregistravimas / duomenų keitimas / išregistravimas Mokesčių mokėtojų registre

 

Paslaugos naudojimosi per Mano VMI statistika.