Svarbu

Naujienos

« Grįžti

Dėl avansinio pelno mokesčio deklaracijos tikslinimo termino pratęsimo

Atnaujinimo data: 2020-08-20
Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. VA-62  „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 289 „Dėl Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" pratęstas (buvo iki pirmos dienos, pakeista iki penkioliktos dienos) Avansinio pelno mokesčio deklaracijos tikslinimo terminas tuo atveju, kai vienetas keičia avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.
Pagal patvirtintų Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisyklių 33.4 papunkčio nuostatas vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį ne vėliau kaip iki einamųjų mokestinių metų devinto mėnesio penkioliktos dienos gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas pagal pasirinktą kitą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą turi pateikti iš naujo užpildytą Avansinio pelno mokesčio deklaraciją.
Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2020 m. rugpjūčio 19 d. rašte Nr.(32.42-31-1E) RM-46988.
 
Parengė
Teisės departamentas