Svarbu

Naujienos

Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš mokesčių mokėtojų registro

Atnaujinimo data: 2020-02-19
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. VA-52 „Dėl užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro" pakeitimo" pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės (toliau — Taisyklės). 
Esminis Taisyklių pakeitimo tikslas yra nurodyti, kad už Europos Sąjungos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims (pvz., Norvegijos Karalystėje ir kt.), kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau —  PVMĮ) 71 str. 3 dalimi, netaikomas reikalavimas paskirti fiskalinį agentą, nereikia teikti Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos A priedo. Taip pat tiesiogiai nurodoma, kad šiuo įsakymu patvirtintos taisyklės netaikomos tiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais registruojasi specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų, kurias teikia už Europos Sąjungos teritorijos ribų įsikūrę apmokestinamieji asmenys, apmokestinimo schemos taikymo tikslais. Registravimą specialios telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų schemos naudotojais reglamentuoja atskiros Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. VA-32 patvirtintos Apmokestinamųjų asmenų registravimo telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo ir (arba) elektroniniu būdu teikiamų paslaugų schemos naudotojais ir pridėtinės vertės mokesčio kodo sudarymo ir suteikimo tokiems asmenims taisyklės. 
 
Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2020-02-18  rašte Nr. (32.44-31-3E)-RM-4923.
 
Informaciją parengė
Teisės departamentas