Vadovų darbotvarkės 2020 m.

VMI prie FM, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, nuo 2017-07-01 viešai teikia informaciją apie VMI prie FM viršininko, VMI prie FM viršininko pavaduotojų, AVMI viršininkų planuojamus susitikimus  VMI patalpose, kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-03-10

13:00

Dėl sulaikyto krovinio.

Susitikimo tikslas:
Dėl Rumunijoje sulaikyto krovinio

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas,

VMI prie FM Akcizų administravimo departamento (toliau – AAD) direktorius Žygintas Grekas.

VMI prie FM AAD Aptarnavimo skyriaus vedėjas Irmantas Gudas.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Transmeks" atstovė Valerija Vasiliauskienė

Plačiau

 

2020-02-13

8:30

Dėl mokestinio ginčo.

Susitikimo tikslas:
Mokestinis ginčas tarp VMI ir UAB RKJ Grupė ir UAB "Sunergus"(dėl 0 PVM tarifo taikymo).

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas,

VMI prie FM Kontrolės departamento direktorė Eglė Ramanauskienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Advokatas atstovaujantis UAB RKJ Grupė ir UAB "Sunergus" Dainius Daugirda

Plačiau

 

 

 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

 

 

 

Susitikimo tikslas:

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

 

Kiti

 

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

 

Plačiau

 

 

 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-03-09

10:55-11:15

Dėl informacijos pateikimo.

Susitikimo tikslas:
Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė Judita Stankienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Paaiškinta, kaip reikia teikti pranešimus apie mokestinius pažeidimus.

 

 Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

 

 

 

Susitikimo tikslas:

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

 

Kiti

 

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

 

Plačiau

 

 

 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2020-02-13

13:00

Dėl antstolio priskaičiuotų sumų už dovanotą nekilnojamąjį turtą.

Susitikimo tikslas:
Dėl antstolio priskaičiuotų sumų už dovanotą nekilnojamąjį turtą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė,

konsultavo telefonu Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento II sk. vyr. specialistė Edita Pakeltienė.

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Grąžinti patirtas išlaidas.

2020-02-03

11:00

Dėl atliekamo patikrinimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl atliekamo patikrinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI viršininkė Auksė Tutkutė,

Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė Rima Rasickienė,

Kontrolės departamento Gyventojų patikrinimo sk. vedėja Viktorija Aleksejenko

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Siūlymas dar kartą įvertinti mokesčių mokėtojo siųstus dokumentus, susijusius su atliekamu patikrinimu.

2020-01-14

15:00

Dėl įmonės veiklos / plėtros.

Susitikimo tikslas:
Dėl įmonės veiklos / plėtros.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių AVMI Kontrolės departamento direktorė, atliekanti viršininko funkcijas Rima Rasickienė

Kontrolės departamento vyresnioji patarėja Simona Iljičiovienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Autogedas" akcininkas Gediminas Kairys

Plačiau

Stebėti / kontroliuoti konkurencingų įmonių „šešėlinę" veiklą.

2020-01-09

13:30

Dėl galimai neteisėtos veiklos.

Susitikimo tikslas:
Dėl galimai neteisėtos veiklos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Siūlymas įvertinti pateiktą informacija apie galimai neteisėtą veiklą.

 

 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

 

 

 

Susitikimo tikslas:

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

 

Kiti

 

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

 

Plačiau