Vadovų darbotvarkės 2019 m.

VMI prie FM, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, nuo 2017-07-01 viešai teikia informaciją apie VMI prie FM viršininko, VMI prie FM viršininko pavaduotojų, AVMI viršininkų planuojamus susitikimus  VMI patalpose, kuriuose, be įstaigų valstybės tarnautojų, valstybės politikų, valstybės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys.

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Data ir laikas  Tema Informacija 

2019-10-15

13:00

Gamybos atliekų naikinimas, tabako atsekamumo Sistema.

Susitikimo tikslas: Gamybos atliekų naikinimas, tabako atsekamumo Sistema.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Akcizų administravimo departamento (toliau – VMI prie FM AAD) direktorius Žygintas Grekas
VMI prie FM AAD Kontrolės ir stebėsenos skyriaus vedėjas Darius Petrauskas
VMI prie FM AAD Aptarnavimo skyriaus vedėjas Irmantas Gudas
VMI prie FM Teisės departamento Netiesioginių mokesčių skyriaus vedėja Andra Černevičiūtė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Philip Morris Baltic atstovas Kęstutis Straigis ir Gintaras Kalinauskas, Nacionalinės tabako gamintojų asociacijos vadovas Arnas Neverauskas.

2019-09-13

08:30

Dėl VMI prie FM vykdomų IT projektų problematikos .

Susitikimo tikslas: Dėl VMI prie FM vykdomų IT projektų problematikos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „CGI Lithuania" generalinis direktorius K. Baltrušaitis.

2019-07-17

10:30

Dėl duomenų teikimo alternatyvų Kontrolės departamentui.

Susitikimo tikslas: dėl duomenų teikimo alternatyvų Kontrolės departamentui.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas

Kiti

Kontrolės departamento direktorės patarėja Diana Šalomskienė
Kontrolės departamento VEEEPKS patarėjas Paulius Šilingas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „ORYO" vadovas Laimonas Žmuidinavičius.

2019-05-17

13:00

Siekiant aptarti UAB „Mediashop" mokestinės nepriemokos klausimus.

Susitikimo tikslas: Siekiant aptarti UAB „Mediashop" mokestinės nepriemokos klausimus.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir kontrolės departamento direktorė V. Jakienė
Nepriemokų administravimo departamento direktorė I. Gavrilova

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Mediashop" vadovas Aleksandras Tumakovas ir advokatė Anžela Mirošnikova.

2019-05-13

15:30

Dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo.

Susitikimo tikslas: Dėl kreditorinio reikalavimo perleidimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė

Kiti

Nepriemokų administravimo departamento direktorė I. Gavrilova
Nepriemokų administravimo departamento Bankroto ir restruktūrizavimo skyriaus vedėjas J. Čebelis

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

2019-04-23

13:00

Aptarimas.

Susitikimo tikslas: Aptarti susiklosčiusią situaciją po priimto Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininko pavaduotojas A. Klerauskas

Kiti

VMI prie FM Nepriemokų administravimo departamento direktorė I. Gavrilova
Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento direktorė V. Jakienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Mediashop" atstovaujanti advokatė Anžela Mirošnikova.

2019-02-06

15:30

Dėl priskaičiuotų delspinigių.

Susitikimo tikslas: Dėl priskaičiuotų delspinigių.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

VMI prie FM viršininkė E. Janušienė

Kiti

VMI prie FM Teisės departamento apeliacijų skyriaus vedėjas K. Kadonas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

 

 Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

 

 Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2019-09-20

11:30-13:00

Informacija dėl mokesčių administratoriaus atliekamų veiksmų mokesčių mokėtojo atžvilgiu

Susitikimo tikslas: Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

Kauno AVMI KD direktorė Ligita Brazlauskienė
Klaipėdos AVMI KD Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vedėja Rita Šatkauskienė
Kauno AVMI KD Operatyvaus patikrinimo skyriaus vedėja Jolita Mačanienė
Kauno AVMI MPD I skyriaus vedėja Irena Gasiūnienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Įmonių grupės London Grill atstovai:
Advokatų profesinės bendrijos ADLEX, atstovaujančios įmonių grupę, advokato padėjėja Rūta Miliariūtė
verslo valdymo konsultantas Taurius Sakalauskas
įmonių grupės prokuristas Andrius Lavrinavičius

Plačiau

Suteikta konsultacija dėl atliekamų veiksmų.

2019-09-20

08:30-09:00

Konsultacija

Susitikimo tikslas: Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta konsultacija dėl stebėsenos veiksmų.

2019-06-10

14:00

Dėl PVM prievolių

Susitikimo tikslas: Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI MPD direktorė D. Baniulienė
KAVMI KD direktorė L. Brazlauskienė
KAVMI KD II JAPS vyr. specialistė G. Balčienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB ,,Kaišiadorių agrofirma" valdybos pirmininkas Kazimieras Vasiliauskas ir advokatas Juozas Rėksnys

Plačiau

Aptarti klausimai susieti su pateikta informacija.

2019-05-30

13:00

Aptarimas.

Susitikimo tikslas: Pateikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI KD direktorė L. Brazlauskienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Aptarti klausimai susieti su pateikta informacija.

2019-05-27

14:10

Dėl pridėtinės vertės mokesčio.

Susitikimo tikslas: Suteikti konsultaciją pridėtinės vertės mokesčio.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI MPD direktorė D. Baniulienė
KAVMI MPD Įmonių skyriaus vedėja A. Barvainienė
VMI prie FM MID PVM ir akcizų skyriaus vyr. specialistė R. Klimavičienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Vilius Šiliauskas ir Kauno miesto savivaldybės Apskaitos ir teisės padalinių darbuotojai

Plačiau

Suteikta konsultacija dėl pridėtinės vertės mokesčio.

2019-05-06

14:00

Dėl baudos sumokėjimo.

Susitikimo tikslas: Suteikti konsultaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI Kontrolės departamento vyr. specialistė I. M. Jakštienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Suteikta informacija dėl baudos mokėjimo.

2019-04-24

16:15

Dėl patikrinimo eigos.

Susitikimo tikslas: Suteikti konsultaciją dėl patikrinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI KD direktorė L. Brazlauskienė
KAVMI KD Operatyvios kontrolės skyriaus vedėja J. Mačanienė
KAVMI KD Operatyvios kontrolės skyriaus vyr. specialistė V. Cedronienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB TARP GĖLIŲ LT direktorius Sigitas Mankus.

Plačiau

Suteikta konsultacija.

2019-04-19

11:20

Dėl mokestinio patikrinimo.

Susitikimo tikslas: Suteikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI Kontrolės departamento direktorė L. Brazlauskienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Aptarta mokestinio patikrinimo eiga.

2019-02-21

15:00

Dėl žalos atlyginimo.

Susitikimo tikslas: Pasirašyti susitarimą dėl žalos atlyginimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI Kontrolės departamento direktorė L. Brazlauskienė
KAVMI Kontrolės departamento vyr. specialistas V. Jančauskas


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Pasirašytas susitarimas dėl žalos atlyginimo.

2019-02-01

14:00

Dėl patikrinimo medžiagos.

Susitikimo tikslas: Suteikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė J. Stankienė

Kiti

KAVMI Kontrolės departamento direktorė L. Brazlauskienė
KAVMI Kontrolės departamento vyresn. patarėja I. Kalinauskienė
KAVMI Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų sk. vedėja D. Mažionytė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Suteikta konsultacija dėl patikrinimo medžiagos.

2019-01-08

09:00

Dėl individualios veiklos vykdymo.

Susitikimo tikslas: Suteikti informaciją.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

KAVMI viršininkė Judita Stankienė

Kiti

KAVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė D. Baniulienė


Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Suteikta informacija dėl individualios veiklos vykdymo ir apmokestinimo.

 

 Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2019-10-14

14:00

Dėl mokesčių įstatymo tobulinimo.

Susitikimo tikslas: Dėl mokesčių įstatymo tobulinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI viršininkas A. Morkūnas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Suteikta informacija dėl įstatymo tobulinimo pateikimo.

2019-05-14

09:30

Dėl atleidimo delspinigių.

Susitikimo tikslas: Dėl atleidimo delspinigių.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI viršininkas A. Morkūnas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Suteikta informacija, kokie LR įstatymai ir VMI prie FM taisyklės reglamentuoja atleidimo nuo delspinigių tvarką.

2019-05-07

09:00

Dėl atleidimo delspinigių tvarkos.

Susitikimo tikslas: Dėl atleidimo delspinigių tvarkos.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Klaipėdos AVMI viršininkas A. Morkūnas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Delspinigių atleidimo tvarka.

 

 Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija 

2019-10-30

16:00

Dėl gyventojų pajamų mokesčio.

Susitikimo tikslas: Dėl gyventojų pajamų mokesčio, pardavus vieną ir įsigijus kitą nekilnojamąjį turtą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Šiaulių AVMI Mokestinių prievolių departamento I sk. vedėja Gražina Linkuvienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Taikyti lengvatą gyventojų pajamų mokesčiui

2019-10-10

14:30

Dėl atlikto mokestinio tyrimo.

Susitikimo tikslas: Dėl atlikto mokestinio tyrimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Kontrolės departamento direktorė Rima Rasickienė
Gyventojų patikrinimo sk. vyr. specialistė Daiva Grigienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Mokesčių mokėtojas prašė pateikti visų jo siųstų Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dokumentų sąrašą, kurie buvo reikalingi mokestiniam tyrimui atlikti.

2019-10-07

14:30

Dėl žemės mokesčio.

Susitikimo tikslas: Dėl žemės mokesčio.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Mokestinių prievolių departamento II sk. vyr. specialistė Ž. Baliutienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Siūlymas atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo.

2019-09-26

13:00

Dėl atliekamo kontrolės veiksmo.

Susitikimo tikslas:Dėl atliekamo kontrolės veiksmo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Valstybinės mokesčių inspekcijos Kontrolės departamento direktorė Rima Rasickienė

Operatyvios kontrolės skyriaus vedėjas Stasys Sadauskas

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „LINDORA LT" vadovas Sigytas Linkus.

Plačiau

Susitikimo metu išklausyta mokesčių mokėtojo nuomonė apie mokestinio patikrinimo proceso eigą. Atsakyta į mokesčio mokėtojo klausimus, paaiškinti teisės aktai, reglamentuojantys operatyvaus patikrinimo tvarką, mokesčio administratoriaus teises. Įvardintos mokesčio mokėtojo teisės, pareigos, paprašyta bendradarbiauti, siekiant konstruktyvaus dialogo. Mokesčių mokėtojui domintis, pristatytos sąmoningumo ugdymo, stebėsenos ir kontrolės veiklos. Suteikta informacija, kaip gauti VMI konsultacijas, kaip dalyvauti mokymuose.

2019-09-23

13:30

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio.

Susitikimo tikslas:Dėl Gyventojų pajamų mokesčio.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Suteikta bendra informacija Gyventojų pajamų mokesčio klausimais.

2019-09-13

10:10

Dėl mokestinių prievolių.

Susitikimo tikslas:Dėl mokestinių prievolių likviduojant įmonę / perduodant turtą įmonės savininkui.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mokestinių prievolių departamento I sk. vedėja Gražina Linkuvienė

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos vyr. specialistė Zita Gegieckienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Irenos Karitonienės įmonė.

Plačiau

Suteikta bendra informacija apmokestinimo klausimais minėtais atvejais. Pateikta informacija dėl paklausimų teikimo per MANO VMI.

2019-09-05

14:00

Dėl priskaičiuotų delspinigių .

Susitikimo tikslas: Dėl priskaičiuotų delspinigių.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Atleisti nuo priskaičiuotų delspinigių.

2019-08-26

10:00

Siūloma tikrinti daugiabučių namų bendrijų išlaidas, apskaitą, veiklą.

Susitikimo tikslas: Siūloma tikrinti daugiabučių namų bendrijų išlaidas, apskaitą, veiklą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Tikrinti daugiabučių namų bendrijų išlaidas, apskaitą, veiklą. Kelia klausimus dėl paslaugų, jų kainų, sąnaudų kiekio, etc. Pareiškėjas informavo, kad kreipėsi į Savivaldybę, šiuo metu laukia atsakymų ir nurodymų bendrijai įvykdymo. Raštu skundą VMI pareiškėjas atsisako rašyti. Pasiūlyta, gavus atsakymus, atvykti dar kartą. Priminta galimybė kreiptis į prokuratūrą.

2019-08-05

10:00

Dėl kontrolės veiksmų atlikimo (naujų KV pradėjimo).

Susitikimo tikslas: Dėl kontrolės veiksmų atlikimo (naujų KV pradėjimo).

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Kontrolės departamento, Gyventojų patikrinimo skyriaus vyr. specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Viktorija Aleksejenko
vyr. specialistė Lina Barškėtienė
Juridinių asmenų patikrinimo skyriaus vyr. specialistės: Jūra Juodpalienė, Zita Misevičienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fiziniai asmenys (neskelbtini duomenys).

Plačiau

Detaliau paaiškinti naujų kontrolės veiksmų tikslą, būtinybę.

2019-07-17

10:00

Dėl užimtumo įstatymo pažeidimo.

Susitikimo tikslas: Dėl užimtumo įstatymo pažeidimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Šiaulių AVMI Kontrolės departamento Pažeidimų vertinimo ir pastabų nagrinėjimo skyriaus vedėja D. Kulikauskienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB „Savija" atstovas (advokatas).

Plačiau

Užimtumo įstatymo pažeidimo bylos nagrinėjimas (procesiniai veiksmai).

2019-05-08

13:00

Dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo.

Susitikimo tikslas: Dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Mokesčių mokėtojas (toliau MM) kreipėsi į VMI prie FM Dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo. Gavus iš VMI prie FM neigiamą atsakymą, MM prašo / siūlo dar kartą peržiūrėti jo prašymą ir priimti MM palankų sprendimą.

2019-04-19

10:30

Dėl atliekamo mokestinio patikrinimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl atliekamo mokestinio patikrinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Kontrolės departamento direktorė R. Rasickienė
Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vedėja D. Šeškevičienė
Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vyresnioji specialistė E. Rudzinskienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

„UAB „Šiaulių dujotiekio statyba" direktorius Leonas Čepulis ir direktorius plėtrai Romualdas Dunauskas

Plačiau

Susitikimo metu pasidalinta nuomone apie mokestinio patikrinimo proceso eigą. Aptarti reikiamų dokumentų pateikimo terminai, kad mokesčių administratorius juos laikų įvertintų ir baigtų mokestinį patikrinimą..

2019-04-08

 

Dėl atliekamo patikrinimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl atliekamo patikrinimo.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

„Arvirida", UAB akcininkas Arvydas Mockus

Plačiau

Pateikti klausimai dėl pranešimo formos, tikrinimo termino, tikrinimą atliekančio specialisto iš kitos apskrities, pasiūlyta bendradarbiauti, siekiant konstruktyvaus darbo.

2019-03-21

13:00

Dėl žemės mokesčio.

Susitikimo tikslas:
Dėl žemės mokesčio.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Mokestinių prievolių departamento vyresnioji patarėja L. Milašauskaitė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Siūlymas pateikti informaciją apie priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius nuo 2003 m. iki 2019 m.

2019-03-18

16:30

Dėl Bendrovės atliekamo mokestinio tyrimo.

Susitikimo tikslas:
Dėl Bendrovės atliekamo mokestinio tyrimo PVM ir PM klausimais.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Kontrolės departamento Juridinių asmenų patikrinimų skyriaus vedėja D. Šeškevičienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

UAB AGESETA generalinė direktorė Gražina Juotkienė

Plačiau

Siūlymas, dar kartą įvertinti Bendrovės pateiktus argumentus.

2019-02-28

13:00

Dėl siūlymo grąžinti žemės mokesčio permoką.

Susitikimo tikslas:
Dėl žemės mokesčio.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Mokestinių prievolių departamento vyresn. patarėja L. Milašauskaitė
Šiaulių gyventojų skyriaus patarėja Ž. Baliutienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini).

Plačiau

Siūlymas grąžinti žemės mokesčio permoką nuo 2003 metų.

2019-01-10

14:00

Dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą.

Susitikimo tikslas:
Dėl įregistravimo į PVM mokėtojų registrą.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Siūlymas supaprastinti įregistravimo į PVM mokėtojų registrą tvarką.

2019-01-10

13:00

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų.

Susitikimo tikslas:
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų.

Susitikime dalyvaujantys VMI prie FM darbuotojai:

Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Viršininkė A. Tutkutė

Kiti

Mokestinių prievolių departamento Šiaulių gyventojų sk. vedėja D. Dukaitytė
Šiaulių gyventojų sk. vyr. specialistė I. Borusienė

Susitikime dalyvaujantys privačių interesų turintys asmenys:

Fizinis asmuo (duomenys neskelbtini)

Plačiau

Siūlymas peržiūrėti Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas dėl apmokestinamų pajamų.

 

 Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Data ir laikas  Tema Informacija