VAS ir PMĮ neatitikimai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengti Pelno mokesčio įstatymo ir Verslo apskaitos standartų nuostatų neatitikimų paaiškinimai.

2017-07-13 Nr. (17.2-07E) RM-22216 Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai

 

Nematerialiojo turto pripažinimo skirtumai pagal VAS ir PMĮ nuostatas.
Lentelė, suderinta su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. (6.18) D2-1049 ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  2018 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (17.2-07E) RM-13731 (galioja nuo 2016-01-01).
 

 

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo skirtumai pagal VAS ir PMĮ nuostatas.

Lentelė, suderinta su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (6.18) D2-2325 ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos  2020 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. (18.9-31-1E) RM-51332.

2020-09-22

Nr. (18.9-31-1E) RM-51332

Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo skirtumai pagal VAS ir PMĮ