Verslo pradžia steigiant įmonę

            "INFORMACIJA ATNAUJINAMA"

Daug naudingos informacijos apie įmonės steigimą, civilinės atsakomybės ypatumus bei teisinę aplinką skelbiama šiose interneto svetainėse:

Žemiau rasite populiariausių juridinio asmens teisinių formų palyginimo lentelę. Norėdami palyginti išsamiau ir įvairesnes teisines formas, galite atsisiųsti detalesnę lentelę.

 

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Mažoji bendrija (MB)

Individuali įmonė (ĮI)

Pelno nesiekianti organizacija

Mokėtinas pelno mokestis

5 proc.

arba

15 proc.

5 proc.

arba

15 proc.

5 proc.

arba

15 proc.

Mokestinė lengvata  − jei mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300 000 Eur, tai 7 250 Eur yra neapmokestinami. Likusi apmokestinamojo pelno dalis apmokestinama  taikant 15 proc. tarifą. Pelno nesiekianti organizacija moka pelno mokestį tik nuo ūkinės komercinės veiklos pajamų

Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis

0, 5, 9 arba 21 proc.

0, 5, 9 arba 21 proc.

0, 5, 9 arba 21 proc.

0, 5, 9 arba 21 proc.

Nekilnojamojo turto mokestis

NTM pagal savivaldybės patvirtintą tarifą moka už savo nuosavybės teise valdomą NT, už įgyjamą NT ir už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis NT (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą.

NTM pagal savivaldybės patvirtintą tarifą moka už savo nuosavybės teise valdomą NT, už įgyjamą NT ir už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis NT (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą.

NTM pagal savivaldybės patvirtintą tarifą moka už savo nuosavybės teise valdomą NT, už įgyjamą NT ir už neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtą naudotis NT (arba jo dalį), nuosavybės teise priklausantį fiziniam asmeniui arba jo įsigyjamą.

Neapmokestinama, jeigu patenka į NTMĮ 7 str. 2 dalyje pateiktą juridiniams asmenims taikomų NTM lengvatų sąrašą.

Kitu atveju taikomos bendrosios apmokestinimo NTM nuostatos

Nuo darbo užmokesčio mokami mokesčiai

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

15% (moka darbuotojas 1)

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos (PSD)

3% (moka įmonė)

6% (moka darbuotojas 1)

Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos

27.48% (moka įmonė)

3% (moka darbuotojas 1)

Įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą (IDIF)

0.5% (moka įmonė)

Detalesnė informacija apie PSD, VSD, GF, IDIF įmokų tarifus taikomus už samdomus darbuotojus, skelbiama  Sodros svetainėje.

_________________________

1 Mokestį apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalo įmonė

PAPILDOMA INFORMACIJA

Leidiniai

Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai

Pelno mokesčio lengvatos

Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai

Klausimai ir atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo

Seminarų medžiaga

Individualių įmonių apmokestinimo pelno mokesčiu ypatumai. Individualių įmonių savininkų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

 

Daugiau informacijos apie juridinių asmenų mokamus mokesčius galite rasti Konsultacinės medžiagos kataloge:

Jei nenorite ir Jūsų ketinamai vykdyti veiklai nebūtina steigti juridinio asmens, galite vykdyti veiklą kaip fizinis asmuo. Daugiau informacijos apie tai rasite svetainės skiltyje Verslo pradžia nesteigiant įmonės.