Informacija šioje svetainės versijoje gali būti pasenusi. Visą aktualią mokestinę informaciją rasite naujoje VMI svetainėje

Vykdantiems veiklą

« Grįžti

Informacija didiesiems mokesčių mokėtojams

Atnaujinimo data: 2017-12-14

Bendroji informacija

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau - VMI) ypatingą dėmesį skiria didžiųjų mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo priežiūrai ir kontrolei. Aktualus didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas patvirtintas 2016-12-20 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko vidaus įsakymu. Didiesiems mokesčių mokėtojams VMI prie FM darbo grupės siūlymu priskiriami Lietuvos juridiniai asmenys, užsienio juridiniai asmenys ar organizacijos, taip pat užsienio juridinio asmens ar organizacijos filialai ar atstovybės, kurių praėjusių metų IV ketvirčio ir einamųjų metų I –III ketvirčių apyvarta, eliminavus atsitiktinius, vienkartinius pardavimus, viršijo 30 mln. eurų ir darbuotojų skaičius einamųjų metų spalio 15 d. viršijo 10. Mokesčių mokėtojų įtraukimui į didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą įtakos turi mokesčių mokėtojo teisinis statusas sąrašo atnaujinimo metu, vykdoma veikla, sumokamų mokesčių suma, stebėjimo ir priežiūros procesų nuoseklumo užtikrinimo poreikis, įmonių grupių priežiūros specifika bei kiti veiksniai. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašai sudaromi ir tvirtinami dvejiems metams.

Ar mokesčių mokėtojas yra priskiriamas didiesiems mokesčių mokėtojams, galima pasitikrinti skyrelyje "Verslui", pasirinkus nuorodas "Rinkmenos" / "Informacija apie mokesčių mokėtojus/PVM mokėtojus". Galima paieška pagal mokesčių mokėtojo kodą, PVM kodą ar pavadinimą.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas (toliau - Departamentas) atlieka nuolatinę einamųjų mokestinių laikotarpių didžiųjų mokesčių mokėtojų mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo stebėseną, renka ir vertina informaciją bei duomenis rizikų identifikavimui, organizuoja susitikimus su didžiaisiais mokesčių mokėtojais, jų interesus atstovaujančiomis organizacijomis bei atlieka didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolės veiksmus, siekiant užkirsti kelių mokesčių vengimui ir agresyviam mokesčių planavimui. Departamentas siekia vienodo mokesčių įstatymų taikymo supratimo su mokesčių mokėtojais bei vienodos mokesčių įstatymų taikymo praktikos įgyvendinimo. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sumokamų mokesčių ir kitų įmokų sumos, jų vykdomų sandorių apimtys tarptautiniu mastu ir sudėtingumas ne tik formuoja verslo tendencijas, bet ir daro įtaką VMI veiklos prioritetams bei Departamento uždaviniams.

Departamente yra šie skyriai:

1) Veiklos planavimo ir organizavimo skyrius, kurio paskirtis yra užtikrinti efektyvų Departamento darbą ir vykdyti didžiųjų mokesčių mokėtojų deklaravimo ir mokėjimo tendencijų  bei pokyčių analizę;

2) I ir II kontrolės skyriai, kurių pagrindinė funkcija – vykdyti didžiųjų mokesčių mokėtojų  mokesčių bei kitų įmokų į valstybės biudžetą bei fondus apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo kontrolę;

3) Tarptautinių sandorių  kontrolės  skyrius, kuris užtikrina efektyvų tarptautinių sandorių kontrolės bei kontroliuojamų sandorių kainodaros įgyvendinimą ir vienodos praktikos šioje srityje formavimą;

4) Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyrius, kurio paskirtis yra užtikrinti teisingą ir savalaikį didžiųjų mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymą.

Siekiant glaudaus bendradarbiavimo, kiekvienam didžiajam mokesčių mokėtojui yra priskirtas įmonės prievolių stebėseną atliekantis Departamento Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus darbuotojas, kuris teikdamas pagalbą  informuoja apie nustatytas klaidas ir neatitikimus, analizuoja įmonės ekonominės veiklos rodiklius, identifikuoja galimas rizikas dėl neteisingo mokestinių prievolių vykdymo.

Bendradarbiavimas su didžiaisiais mokesčių mokėtojais

Didžiųjų mokesčių mokėtojų kontrolė yra viena iš sudėtingiausių ir brangiausių tiek laiko, tiek darbo išteklių požiūriu mokesčių administravimo priemonių, todėl siekiant tinkamai atlikti mokesčių administratoriui pavestas funkcijas, prioritetas yra skiriamas bendravimui su mokesčių mokėtoju, mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo stebėsenai bei VMI duomenų bazėse turimų duomenų informacijos analizei. Jei įmonėje vyksta reikšmingi pokyčiai, tokie kaip pagrindinių akcininkų pasikeitimas, įmonės pertvarkymas, reorganizavimas, dalies veiklos atskyrimas ar prijungimas, vykdomos veiklos pakeitimas, reikšmingas veiklos ar rinkų išplėtimas, staigus apyvartinių lėšų sumažėjimas, dėl ko keistųsi sumokamų mokesčių dydis ar kiltų problemų sumokant mokesčius laiku, kviečiame įmonės atstovus pristatyti šiuos pokyčius ar išsakyti problemas susitikimų metu. Jų metu mokesčių mokėtojai taip pat gali pateikti pasiūlymus dėl mokesčių administravimo gerinimo, nurodyti rizikas ir pavojus dėl agresyvaus mokesčių planavimo, mokesčių vengimo schemų, kurios iškreipia normalius rinkos santykius ir kurios sudaro sąlygas nesąžiningai konkurencijai. Šių susitikimų tikslas – stiprinti bendravimą su DMM, geriau suprasti jų vykdomą veiklą, pateikti VMI nuomonę ir siūlomus sprendimus, siekti vienodo mokesčių įstatymų taikymo supratimo. Susitikimo datą ir laiką prašome iš anksto suderinti su Departamentu (kreiptis į įmonei priskirtą Departamento darbuotoją arba bet kurį Mokesčių mokėtojų konsultavimo skyriaus darbuotoją).

Didžiųjų mokesčių mokėtojų konsultavimo tvarka  

Mokesčių mokėtojų konsultavimas VMI vykdomas vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 patvirtintomis Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis. Konsultacijos VMI teikiamos telefonu (Nr. 1882), el. būdu (paklausimą pateikiant per Mano VMI, užpildant elektroninių paklausimų formą arba raštu (paklausimai siunčiami adresu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius). Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Didiesiems mokesčių mokėtojams yra suteikta galimybė susitikimo su VMI darbuotojais metu aptarti raštu VMI pateiktuose paklausimuose išdėstytus klausimus. Tokiam susitikimui siūlome iš anksto telefonu Nr. (8~5) 2687 955 suderinti datą ir laiką.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento kontaktai

Adresas korespondencijai:
Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
el. pašto adresas DMMSKD@vmi.lt

Departamento adresas:
Šermukšnių g. 4, Vilnius

Informacija atnaujinta 2017-12-14