Naudinga informacija

Informacija verslui dėl COVID-19

Subsidijos mikroįmonėms

Informaciją apie mokesčių, susidariusių ekstremalios situacijos metu ir 2 mėn. po jos, mokėjimo atidėjimą arba išdėstymą dalimis, rasite čia

DĖMESIO!

Ir po birželio 17 d. klientai VMI aptarnavimo skyriuose priimami tik su išankstine registracija jiems skirtu laiku. 
Užsiregistruoti galite čiaKonsultuojančių VMI specialistų telefonų sąrašas yra skelbiamas čia. 

Formos

Dėl dokumentų ir deklaracijų teikimo elektroniniu būdu nuo 2018-01-01

Įmokų kodai

Verslo liudijimo duomenų tikrinimas

Skaičiuoklės

Paramos gavėjų duomenys

Mokesčių pakeitimai nuo 2020 metų

« Grįžti

Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio nuostatų įgyvendinimo

Atnaujinimo data: 2020-09-07
Įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio nuostatas, kurios įsigalioja nuo š. m. rugsėjo 10 dienos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė ir išleido Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisykles (toliau – Taisyklės), kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas).
 
Įsakymo 2.2 papunktis numato, kad po 2020 m. rugsėjo 10 d. finansų rinkos dalyviai duomenis VMI prie FM pradeda teikti minėtų taisyklių nustatyta tvarka bei apimtimi ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo VMI prie FM interneto svetainėje paskelbto XML struktūros aprašo.
 
Informuojame, kad XML struktūros aprašas paskelbtas VMI prie FM svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/web/guest/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos.
 
Taip pat pažymime, kad Įsakymo 2.3. papunktyje numatyta, kad  prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.