Naujienos

Dėl pelno mokesčio deklaracijos formų ir taisyklių pakeitimo

Atnaujinimo data: 2020-05-07

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-35 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo" patvirtintos pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos užpildymo taisyklės.

Minėtu įsakymu patvirtintomis taisyklėmis pakeičiamas deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų vaizdas bei užpildymo taisyklės, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 17 d. priimto Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 38-3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymo Nr. XIII-2694 nuostatas.

Mokesčių mokėtojai, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, nuo 2020 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimui ir deklaravimui privalo naudoti deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U (07 versija) formas.

Platesnė informacija informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2020 m. gegužės 5 d. rašte Nr. (18.10-31-1E) R-2075.

Informaciją parengė
Teisės departamentas