Naujienos

Dėl projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2019-09-23

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 1K-268 „Dėl projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Įsakymas) patvirtintas Projektų priskyrimo prie ilgalaikių viešosios infrastruktūros projektų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).
Aprašas taikomas projektų vykdytojams – apmokestinamiesiems vienetams (toliau – vienetas), vykdantiems ilgalaikius viešosios infrastruktūros projektus ir ketinantiems pasinaudoti palūkanų atskaitymo ribojimo taisyklės, nustatytos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 301 straipsnyje, išimtimi, taikoma palūkanoms už paskolas, skirtas ilgalaikiams viešosios infrastruktūros projektams, kurių tikslas – sukurti, modernizuoti, valdyti ir (arba) prižiūrėti viešiesiems interesams tenkinti skirtą turtą, finansuoti, kai projekto vykdytojas, projekto turtas yra, palūkanų sąnaudos patiriamos ir pajamos gaunamos Europos Sąjungos valstybėje narėje.
Aprašas reglamentuoja kriterijus, kuriuos atitinkantys projektai laikomi ilgalaikiais viešosios infrastruktūros projektais, ir informacijos apie ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą teikimo mokesčių administratoriui tvarką. Remiantis Aprašu, projekto vykdytojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi pateikti laisvos formos dokumentą, kuriame būtų informacija apie vykdomą ilgalaikį viešosios infrastruktūros projektą: trumpas projekto aprašymas, projekto trukmė, projekto investicijų suma, investuota nuosavų lėšų suma, nesusijusių asmenų suteiktų paskolų suma, palūkanų sąnaudų suma ir jų mokėjimo grafikas.
Įsakymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019-09-19  rašte Nr. (18.10-31-1E) RM- 27913.

Informaciją parengė
Teisės departamentas